paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/tijd-voor-resultaten-in-aanpak-bloedkolen

Tijd voor resultaten in aanpak bloedkolen

03-12-2015

Vijf jaar praten over de aanpak van bloedkolen uit Colombia heeft nog weinig concreets opgeleverd. Dat concludeert PAX uit het voortgangsrapport over de inspanningen van de energiebedrijven en de overheid om te komen tot een maatschappelijk verantwoorde steenkoolketen. De tijd van praten moet dan ook langzamerhand voorbij zijn. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van de aanpak van bloedkolen.

In een brief aan de Kamer schrijft PAX dat slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen in het Colombiaanse mijnbouwgebied waar energiebedrijven hun kolen kopen, tot nu toe niets zijn opgeschoten met de gedane inspanningen. Daardoor ontvangen nog steeds miljoenen Nederlandse huishoudens stroom die is opgewekt met bloedkolen. De kolenleveranciers van de energiebedrijven weigeren nog altijd stappen te zetten richting verzoening met de slachtoffers.
 
Tijd van praten voorbij
Volgens PAX is de tijd van praten nu dan ook wel voorbij. Het goede nieuws is dat ook de energiebedrijven dit nu lijken te beseffen. In de voortgangsrapportage schrijven zij dat "wanneer er onvoldoende verbetering plaats heeft gevonden na een bepaalde tijd, dan wordt de bilaterale relatie voor korte of langere tijd gestopt."  
De energiesector moet nu dan ook klip en klaar stellen dat mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco/Glencore concrete stappen dienen te zetten richting verzoening met slachtoffers van het geweld. Anders wordt een (tijdelijke) importstop onvermijdelijk. Als eerste stap hiertoe zouden de energiebedrijven met een plan moeten komen hoe het verantwoord stoppen van hun handelsrelatie met de mijnbouwbedrijven eruit zou moeten zien. PAX hoopt dat de Tweede Kamer hier vanmiddag ook op aandringt.

Genoegdoening
De leveranciers van de energiebedrijven, mijnbouwreuzen Drummond en Prodeco/Glencore, hebben volgens diverse getuigenissen onder ede tussen 1996 en 2006 illegale paramilitaire groepen in de mijnbouwregio Cesar gesteund met geld en strategische informatie. In deze periode zijn tenminste 3.100 mensen vermoord en minstens 55.000 mensen van hun land verdreven. Tot op de dag van vandaag hebben de slachtoffers nooit erkenning of genoegdoening van de bedrijven gekregen voor wat hen is aangedaan. Veel slachtoffers die opkomen voor hun rechten, worden geïntimideerd.

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.