paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/tien-jaar-na-de-obama-speech

Tien jaar na de Obama speech

05-04-2019

Tien jaar geleden kondigden de presidenten van Amerika en Rusland, Obama en Medvedev aan dat ze een wereld zonder kernwapens wilden. President Obama herhaalde deze belofte in zijn toespraak in Praag op 5 april van dat jaar en kondigde concrete stappen aan. Wat is er van de belofte van Obama terecht gekomen?

De Tjechische hoofdstad Praag was ooit het toneel van de Praagse Lente, een korte periode van vrijheid achter het IJzeren Gordijn. De voormalige Oostbloklanden waren in 2009 nog beducht voor de plotselinge koerswijziging van Amerika en voelden zich onbeschermd. De Koude Oorlog was dan wel voorbij, maar Rusland nog steeds dichtbij. 
Ook de West-Europese NAVO-landen deelden het aanvankelijk optimisme van Obama niet. Het Koude Oorlogsdenken bleef door hun aderen stromen. Recent bleek ook in Nederland dat een commissie die de regering adviseert over kernwapens, vasthoudt aan de doctrine van afschrikking met kernwapens

Wettelijk verbod

Hoewel Obama wel al waarschuwde dat een kernwapenvrije wereld waarschijnlijk niet meer tijdens zijn leven zou worden bereikt, lijkt het of de weinige stappen die gezet zijn, langzaam weer teruggedraaid worden. In plaats van afschaffing, zijn landen als Amerika en Rusland vooral bezig met modernisering van kernwapenarsenaal. Belangrijk is daarom dat ook landen die geen kernwapens bezitten aandringen op een verbod op kernwapens. Via een wettelijk verbod, zoals eerder bij chemische wapens gebeurde, zetten ook landen die dergelijke wapens nog wel gebruikten, ze niet meer in. PAX zet zich daarom ook samen met Nobelprijswinnaar the International Campaign Against Nuclear Weapons (ICAN) in voor een wettelijk verbod op kernwapens. En voert actie om dit te ondersteunen.

Omstreden wapens en wapenhandel

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.