paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/tien-jaar-druk-op-banken-flink-resultaat

Tien jaar druk op banken, flink resultaat

26-03-2019

Veel Nederlandse banken hebben het afgelopen decennium hun beleid voor mens, dier en milieu verbeterd.

Dat is de positieve uitwerking na tien jaar onderzoek én druk van de Eerlijke Bankwijzer. PAX is onderdeel van de bankwijzer en onderzoekt onder andere de investeringen in wapens. Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer: “Na tien jaar doen veel banken het beter, maar druk van de Bankwijzer, publiek en politiek blijft nodig.”

De banken hebben honderden verbeteringen van beleid doorgevoerd op onder meer mensenrechten, wapens en voeding. Cor Oudes, projectleider Eerlijke Bankwijzer bij PAX: ‘Het krachtige van de Eerlijke Bankwijzer is dat het zich richt op een heel aantal belangrijke thema’s. Het gaat niet alleen om klimaatverandering, of wapens, of mensenrechten, maar juist om al die thema’s samen. De Eerlijke Bankwijzer laat zien hoe mensen met hun portemonnee, of eigenlijk met hun bankrekening, invloed kunnen uitoefenen op deze thema’s.’

Kernwapens
De afgelopen 10 jaar hebben alle banken die in de Eerlijke Bankwijzer worden onderzocht, kernwapens erkend als controversiële wapens. De meeste banken hebben producenten van deze wapens uitgesloten van investeringen. Zo is er minder kapitaal beschikbaar om deze massavernietigingswapens te produceren. De rapporten die de Eerlijke Bankwijzer in 2009 en 2013 uitbracht over investeringen in kernwapens zijn door PAX voortgezet onder de titel ‘Don’t bank on the bomb’, in samenwerking met het internationale netwerk ICAN, dat in 2017 de Nobelprijs voor de vrede ontving. Deze rapporten gelden inmiddels als wereldwijde benchmark op het gebied van investeringen in de producenten van kernwapens.

Verbetering nog hard nodig
Toch is er nog veel te verbeteren. Banken lenen nog steeds veel meer geld aan fossiele energiebedrijven dan aan duurzame energiebedrijven. En ze zijn er vaak niet open over of ze klanten te verantwoording roepen wanneer die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld corruptie of het schenden van mensenrechten. “Banken zijn niet duidelijk wat ze hier precies tegen ondernemen, laat staan of dat wat oplevert,“ stelt Michiel Servaes namens de Eerlijke Bankwijzer. “Praten met klanten is prima, maar het moet consequenties hebben als die hun misstanden niet oplossen en slachtoffers ervan niet helpen.”

Bankwijzer internationaal
De Eerlijke Bankwijzer is een samenwerkingsverband van PAX, Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, en World Animal Protection. De bankwijzer is ook in andere landen gelanceerd, zoals in Duitsland, Frankrijk, Zweden en binnenkort in Thailand. Vandaag neemt de Tweede Kamer de resultaten van 10 jaar Eerlijke Bankwijzer in ontvangst.

De Eerlijke Bankwijzer bestaat 10 jaar

Omstreden wapens en wapenhandel, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.