paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/teveel-geweld-bij-ontwapeningscampagne-zuid-soedan

Teveel geweld bij ontwapeningscampagne Zuid-Soedan

18-12-2013

Bij het ontwapenen van burgers in het Zuid-Soedanese Jonglei wordt teveel geweld gebruikt. Ook ontbreekt het aan vertrouwen tussen leger en politie enerzijds en burgers anderzijds, waardoor inwoners van Jonglei nauwelijks bereid zijn hun wapens in te leveren. Dat blijkt uit het onderzoek The Catch 22 of security and civilian disarmament van SSANSA, partnerorganisatie van IKV Pax Christi in Zuid-Soedan.

Doel van het onderzoek was nagaan in hoeverre de verwachtingen die vooraf leefden over de ontwapeningscampagne daadwerkelijk zijn uitgekomen. Van het begin van de campagne in maart 2013 tot de zomer van 2013 heeft het South Sudan Network on Small Arms (SSANSA) in samenwerking met IKV Pax Christi  de ontwapeningsmethodes van de overheid geobserveerd en gesprekken gevoerd met burgers in Jonglei.

Vertrouwen
Om meerdere redenen blijken de burgers van Jonglei onvoldoende bereid hun wapens in te leveren. Het ontwapenen gebeurt grotendeels onder dwang en gaat regelmatig gepaard met moord en verkrachting. Dit vermindert het toch al geringe vertrouwen van de burgers in leger en politie. Daarnaast ontbreken maatregelen om de ontwapende gemeenschappen te beschermen nadat zij hun wapens hebben ingeleverd, wat het veiligheidsgevoel van burgers er niet groter op maakt.  Bovendien hebben burgers geen idee wat er met de ingenomen wapens gebeurde.

Hoewel veiligheid, naast ontwikkeling, een van de belangrijkste beloftes van de regering is met betrekking tot de ontwapeningscampagne, komt van die belofte in de praktijk nog weinig terecht. Gemeenschappen zijn daardoor meer geneigd hun bescherming zelf te regelen: door wapens te verbergen of nieuwe wapens aan te schaffen.  

Mediation
Grootste ontbrekende factor in het ontwapeningsproces is onderling begrip en vertrouwen tussen politie en leger enerzijds en burgers anderzijds. Begin dit jaar is IKV Pax Christi begonnen met het begeleiden van gesprekken tussen burgers en veiligheidsexperts in twee gemeenschappen in Jonglei, om te zorgen dat beide partijen met elkaar in gesprek gaan en begrip krijgen voor elkaars belangen. Hoewel nog in het beginstadium, zijn de eerste resultaten hoopgevend. Deze gesprekken moeten de komende tijd worden uitgebreid.  

Eerlijke rechtspraak
Daarnaast zouden veiligheidsexperts meer rekening moeten houden met de onrust en zorgen die de ontwapeningscampagne oproept onder burgers. Zij zouden bijvoorbeeld in gesprek moeten gaan met lokale ‘chiefs’, iets dat tot nu toe onvoldoende gebeurt. Aan het geweld moet een einde komen, en wie wel betrokken is bij geweld moet eerlijk berecht worden. De bevolking van Jonglei kan nu alleen een klacht indienen in de hoofdstad Bor, wat vanuit vele plaatsen in Jonglei een aantal dagen reizen betekent.. Agenten of militairen die geweld gebruiken, blijven daardoor te vaak ongestraft.

Vreedzame oplossingen
Ook bij de bevolking van Jonglei ligt een deel van de oorzaken van het aanhoudende geweld. In plaats van meteen naar wapens te grijpen, zouden zij zich moeten inzetten voor vreedzame conflictoplossingen; onder meer door deel te nemen aan eerder genoemde dialoogreeks. Alleen door samenwerking zijn meer duurzame oplossingen mogelijk voor de veiligheid in Jonglei. Wat niet helpt is de rebellie tussen het leger van David Jau Jau en regeringsleger de SPLA, die zich midden in de ontwapeningscampagne afspeelt. Juist dan is het echter belangrijk niet terug te vallen op geweld, en voor de overheid om van burgerbescherming een prioriteit te maken.

Download hier het rapport The Catch 22 of security and civilian disarmament.
 

Omstreden wapens en wapenhandel, Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.