paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/syrie-voedseldroppings-deir-ez-zor

Syrië: Voedseldroppings Deir Ez-Zor

25-02-2016

Woensdagavond werd de eerste voedseldropping boven de stad Deir ez-Zor gedaan. Het is een eerste stap richting het doorbreken van belegeringen. Volgens ooggetuigen zijn er zes containers gedropt, waarvan de goederen van drie containers door de Rode Halve Maan konden worden verdeeld. De andere drie waren beschadigd en vielen op plekken waar de hulporganisatie niet kon komen.

De grote internationale aandacht voor belegerde gebieden in Syrië, waar PAX voor heeft gepleit lijkt enig resultaat op te leveren. Op de conferentie over Syrië in München werd besloten konvooien met voedsel en medicijnen te sturen naar een aantal belegerde gebieden. Zes gebieden werden uitgekozen. Ook Deir ez-Zor, een stad met 200.000 inwoners aan de Eufraat in het oosten van Syrië, die alleen via de lucht kan worden bereikt. Aan het oosten van de stad staan ISIS strijders en in het westen de troepen van Assad. Ook Nederland betaalt mee aan deze voedseldroppings. PAX heeft er via de Nederlandse regering op aangedrongen dat er goed op moet worden toegezien dat het voedsel ook echt bij de hongerende bevolking komt. Niet alleen in Deir ez-Zor, maar in alle gebieden moeten onafhankelijke waarnemers vaststellen hoeveel hulp de belegerde gebieden werkelijk bereikt en in hoeverre deze aan de behoeften voldoet.

Monitoring blijft nodig
Eerdere ervaringen wijzen uit dat toezicht nodig is omdat hulp anders niet diegenen bereikt die deze het hardst nodig hebben. Ook kan zo inzichtelijk worden wat de behoefte precies is. Via de Siege Watch twitter feed van PAX en The Syria Institute zal over de voortgang gerapporteerd worden.

Meer gebieden belegerd    
Verder blijft PAX zich er voor inzetten dat de groep landen die zich de International Syria Support Group (ISSG) noemt en waar Nederland sinds kort deel van uitmaakt, voedsel naar álle belegerde gebieden gaat sturen. Nog steeds hanteert de VN andere cijfers dan het Siege Watch rapport van The Syria Institute en PAX. Uit dat onderzoek blijkt dat meer dan een miljoen Syrische burgers onder belegering leven in 46 belegerde gemeenschappen. In verreweg de meeste gevallen worden ze belegerd door het Syrische regeringsleger en zijn bondgenoten, zoals Hezbollah. De ISSG zou zich moeten inzetten om al deze gebieden te bereiken.

PAX tekent aan dat hulpkonvooien en voedseldroppings geen duurzame oplossing vormen. De konvooien brengen vaak onvoldoende voedsel voor de gehele belegerde bevolking en slechts voor korte duur. Op de langere termijn en voor een duurzame verbetering van de situatie van burgers in deze plaatsen, is het dus noodzakelijk dat alle belegeringen opgeheven worden.

 

Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.