paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/syrie-pleisters-plakken-is-niet-genoeg

Syrië: pleisters plakken is niet genoeg

20-03-2019

Vorige week kwamen in Brussel honderden mensen samen om te praten over de toekomst van Syrië. Dat ging voor een groot deel over humanitaire hulp. Maar ook over belangrijke aspecten van het conflict. De helft van de Syrische bevolking is namelijk gevlucht of ontheemd. En er zijn op grote schaal oorlogsmisdaden gepleegd, die niet onbestraft mogen blijven.

De mensen die op deze Derde Syriëconferentie aanwezig waren, zijn vertegenwoordigers die namens de Verenigde Naties, internationale humanitaire organisaties of namens hun land spraken. Ook Syrische organisaties waren van de partij. Er werd nieuwe steun toegezegd aan Syrië en de buurlanden. Ook werd besproken hoe om te gaan met de Syrische vluchtelingen en het belang van het bestraffen van oorlogsmisdaden. 

#HalfofSyria

PAX nam samen met verschillende Syrische partnerorganisaties deel aan de conferentie en de activiteiten eromheen. Zo brachten we ons Siege Watch rapport onder de aandacht waarin beschreven staat hoe Syrische burgers uit de voormalig gelegerde gebieden werden gedeporteerd. En deden we mee aan de lancering van de campagne #HalfofSyria door We Exist, een samenwerkingsverband van Syrische organisaties. Die campagne gaat er over dat de helft van alle Syriërs uit hun huizen zijn verdreven of gevlucht.

Ook nam PAX deel aan een actie van de Freedom Bus. Dit is een initiatief van nabestaanden en familieleden van de tienduizenden Syrische gevangenen en vermisten. Zij eisen te weten te komen wat er met hun geliefden is gebeurd. Een van die nabestaanden, Amneh Khoulani van Families for Freedom, sprak ook tijdens de conferentie en maakte daar grote indruk tijdens een paneldiscussie over “Justice and Social Cohesion”. Ze gaf aan hoe pijnlijk het was dat het jaren werk had gekost voordat een zo humanitair onderwerp als het lot van vermisten en gevangenen eindelijk op de officiele agenda van de conferentie was gekomen.

PAX ziet het als een stap vooruit dat o.a. de Europese Unie eindelijk erkent dat het lot van de gevangenen en vermisten een essentieel onderwerp is, dat besproken moet worden om een politieke oplossing mogelijk te maken. 

Eigendomsrechten

Een ander punt waar PAX al lang voor pleit en waar nu veel erkenning voor was van officiële vertegenwoordigers, is het punt van de eigendomsrechten. PAX heeft er de afgelopen jaren veelvuldig op gewezen dat gevluchte en ontheemde Syriers tegen allerlei praktische en juridische obstakels aanlopen die het onmogelijk maken om naar hun huizen terug te gaan. Over de juridische obstakels gaf PAX een policy brief uit. Erkenning van dit probleem is een eerste stap, maar vervolgens is het nodig dat er concrete maatregelen worden genomen om eigendomsrechten te beschermen. Een van de maatregelen waar PAX voor pleit is het instellen van een speciaal internationaal mechanisme voor het documenteren van eigendomsclaims en het verzamelen van bewijsmateriaal. 

Naast deze positieve stappen blijft het toch wrang dat de internationale gemeenschap vooral humanitaire pleisters probeert te plakken in plaats van politieke oplossingen te zoeken voor de oorlog in Syrië. Een deelnemer van een Syrische mensenrechtenorganisatie riep de aanwezige landen op: “Wees u ervan bewust dat de humanitaire ramp in Syrië niet het gevolg is van een aardbeving of een vulkaanuitbarsting en dus een andere aanpak vereist.”

Lees ook: De nasleep van de belegeringen in Syrië

Zie ook het beeldverhaal 6 jaar lang hel op aarde

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.