paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/stop-bloedkolen-argumenten-energiebedrijven-snijden-geen-hout

Stop bloedkolen: argumenten energiebedrijven snijden geen hout

04-08-2014

Kritische consumenten stuurden al meer dan 6.000 mails en talloze tweets met de boodschap ‘Stop bloedkolen’ naar Nuon, Essent, E.ON. Electrabel en Delta. Ondanks dit duidelijke signaal gaan de energieproducenten gewoon door met het inkopen van bloedkolen.

De energiebedrijven reageren op de oproep met argumenten die geen hout snijden. PAX weerlegt hun argumenten.

Energiebedrijven zijn groot genoeg
De energieproducenten zeggen dat ze te klein zijn om invloed uit te oefenen op de mijnbouwbedrijven waar zij de bloedkolen inkopen. Dit klopt niet. De Europese energiemaatschappijen nemen samen maar liefst 70% van de bloedkolen uit Colombia af. De dreiging van een inkoopstop door afnemers van dit formaat kan niet door Drummond en Prodeco worden genegeerd. Nederlandse energiebedrijven en hun moederbedrijven zijn de belangrijkste klanten van deze mijnbouwbedrijven. Hun invloed kan ervoor zorgen dat deze mijnbouwbedrijven bijdragen aan genoegdoening voor slachtoffers, samen met de Colombiaanse overheid en andere partijen.

Energieproducenten verschuilen zich
Nuon, Essent, E.ON, Electrabel en Delta verschuilen zich achter Bettercoal, een initiatief van de Europese energieproducenten om de omstandigheden in en om de mijnen te verbeteren. PAX is lid geweest van een adviesgroep voor belanghebbenden van Bettercoal en nam ook jarenlang deel aan een dialoog met de Nederlandse energiebedrijven over de negatieve impact van de mijnbouw. Uiteindelijk kwamen we tot de trieste slotsom dat Bettercoal niets voor de geweldsslachtoffers kan betekenen. Zij kiezen ervoor om zaken uit het verleden te laten rusten. Maar wat in het verleden is gebeurd, is voor de slachtoffers vandaag nog altijd een schrijnende realiteit.

Bettercoal: slager keurt zijn eigen vlees
De energiebedrijven zeggen dat zij via Bettercoal de situatie in de mijnen toetsen en de nodige verbeteringen realiseren. Maar hier keurt de slager zijn eigen vlees. De energiebedrijven hebben er immers belang bij om bij de mijnbouwbedrijven te kunnen blijven kopen. Bovendien zijn de resultaten van de toetsen geheim en zijn de energiebedrijven niet verplicht om ernaar te handelen. Hoe slecht de situatie in de mijnen ook is, de adviezen van Bettercoal zijn dus altijd vrijblijvend.

Energiebedrijven wijzen naar Colombiaanse overheid
De energiebedrijven wijzen op de Colombiaanse overheid als verantwoordelijken voor de slachtoffers. Maar daarmee ontkennen ze hun eigen verantwoordelijkheid. De energiebedrijven hebben immers willens en wetens kolen gekocht van mijnbouwbedrijven die in een conflictgebied opereren. Het was hen ook bekend dat de Colombiaanse rechtsorde hier volkomen tekortschoot.

Willem van Genugten, hoogleraar internationaal recht in Tilburg: “Bedrijven hebben een eigen morele, maar ook een juridische verantwoordelijkheid. Hier gelden de Rechten van de Mens, met verplichtingen voor overheden én bedrijven.” (debat Humanity House in Den Haag, 1 juli 2014).

Een van die verplichtingen is om bij te dragen aan genoegdoening voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen in de keten. Het is daarom onterecht om alleen naar de Colombiaanse overheid te wijzen, en te wachten op rechtspraak van het falende Colombiaanse justitiële apparaat.

Onafhankelijke vakbonden steunen aanpak Bettercoal niet
Essent zegt in reactie op de mails van consumenten dat ze de aanpak van Bettercoal hebben besproken met Colombiaanse vakbonden, en dat deze aanpak door hen wordt ondersteund. De onafhankelijke Colombiaanse vakbonden ontkennen dit.

Stop bloedkolen
Vind jij het ook belangrijk dat energie niet wordt opgewekt met bloedkolen uit Colombia? Doe dan mee met de actie ‘Stop bloedkolen’.

 

 

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.