paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/steenkolen-uit-colombia-in-de-ban

Steenkolen uit Colombia in de ban

10-01-2014

De Colombiaanse regering heeft het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Drummond vanwege milieuovertredingen een onmiddellijk exportverbod opgelegd van de steenkool die door hen in Colombia wordt gewonnen. Een groot aantal Nederlandse energiebedrijven neemt steenkool bij Drummond af. Deze energiebedrijven hebben de afgelopen jaren de inkoop bij Drummond niet willen staken ondanks de aanhoudende stroom nieuwsberichten over schendingen van milieunormen en mensenrechten door het bedrijf.

Geweld en mensenrechtenschendingen
Vredesorganisatie IKV Pax Christi feliciteert de Colombiaanse regering met deze stap. Het is een belangrijk signaal, dat verduurzaming van de mijnbouwsector in Colombia zou kunnen bevorderen. Maar dan mogen de maatregelen niet beperkt blijven tot de zichtbare milieuschade. Mijnbouwbedrijven die betrokken waren bij de grootschalige mensenrechtenschendingen door paramilitairen, moeten het leed van de slachtoffers erkennen en overgaan tot genoegdoening. In het mijnbouwgebied van Drummond (Cesar) werden de afgelopen twee decennia duizenden burgers vermoord en raakten tienduizenden ontheemd door paramilitair geweld. Volgens verklaringen die ex-paramilitaire leiders uit de streek onder ede in de rechtbank hebben afgelegd, werden zij gefinancierd door mijnbouwbedrijven, waaronder Drummond.

IKV Pax Christi ondersteunt sinds drie jaar de Colombiaanse Rekenkamer om milieuschade van steenkolenmijnen in Cesar in kaart te brengen, zoals de verslechtering van de kwaliteit van water, lucht en grond in het gebied.

Minister Ploumen
IKV Pax Christi heeft Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opgeroepen om er bij de energiebedrijven op aan te dringen de inkoop bij Drummond te staken totdat de misstanden zijn aangepakt en de slachtoffers van het geweld zijn erkend en gecompenseerd. Dit is nog niet gebeurd. Het door de minister aangekondigde Convenant tussen het Ministerie en de Nederlandse Energiebedrijven schenkt geen aandacht aan dit onderwerp. De minister en de energiebedrijven, net als de Colombiaanse regering, zullen daad bij het woord moeten voegen en een importverbod in het vooruitzicht moeten stellen totdat de slachtoffers genoegdoening hebben gekregen.

Lees ook: MVO convenant tussen minister en energiebedrijven laat slachtoffers 'bloedkolen' in de steek
Bekijk ook de video Drummond's legacy in Colombia
Lees ook: Slachtofferbeweging Colombia doet appel op Nederlandse minister

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.