paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/stay-human-blijf-mens-in-het-gesprek-over-vluchtelingen

Stay Human; blijf mens in het gesprek over vluchtelingen

15-06-2016

De campagne Stay Human is van start. Het is een oproep aan iedereen om - ondanks vragen en bezorgdheid - vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. En om respectvol om te gaan met iedereen die in het gesprek over vluchtelingen een ander standpunt inneemt dan jij. Als jij dit ook een belangrijk geluid vindt, deel dan deze video:

Deel Stay Human op YouTube, Facebook, Twitter

PAX steunt deze campagne voluit. We willen een stem geven aan de opvattingen van de meerderheid van de Nederlandse bevolking en het genuanceerde en redelijke geluid in het vluchtelingendebat versterken. Daarnaast wil Stay Human laten zien welke mogelijkheden er zijn om iets positiefs bij te dragen aan de omgang met en het gesprek over vluchtelingen.

De meest kwetsbare
PAX-directeur Jan Gruiters: "PAX werkt in conflictgebieden aan vrede. We kunnen dan mensen die vanwege die conflicten naar ons toe vluchten niet negeren. Onze aandacht gaat uit naar de meest kwetsbare mensen. Maar ook naar mensen die vrezen dat de toch al bedreigde kansen van hun kinderen op een goede toekomst door de komst van vluchtelingen onder druk wordt gezet. Deze mensen kunnen niet worden weggezet als xenofoob en racistisch. Hun zorg mag echter ook niet worden gebruikt als rechtvaardiging om vluchtelingen zo veel als maar mogelijk is te weren. Noch hun situatie, noch die van vluchtelingen mag worden vergeten."

Meer dan 40 organisaties
Stay Human wordt gedragen door een snel groeiende beweging van mensen en organisaties. Op dit moment is er een unieke coalitie van meer dan 40 organisaties betrokken die naar verwachting de komende maanden verder zal groeien. Onder de partners bevinden zich oude en nieuwe maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij werk met en voor vluchtelingen, maar ook organisaties als Greenpeace, het NOC*NSF en Scouting Nederland.

Website StayHuman.nu
Op de website StayHuman.nu staan initiatieven die antwoord geven op de vragen die veel mensen hebben. Er wordt binnen de campagne een oproep gedaan om een actie door, voor, met of over vluchtelingen aan te melden op stayhuman.nu. Aanmelden kan via: www.stayhuman.nu/activiteit-inzenden/

Stay Human op YouTube, Facebook, Twitter

Zie ook dossier Vluchtelingen: het verhaal

Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.