paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/sportieve-vrede

Sportieve vrede

31-01-2007

Wat hebben vrede en sport met elkaar te maken? “Alles”, aldus Edwin Ruigrok. “Sport vormt niet alleen een fysieke uitlaatklep voor jongeren, maar het kan ook verbroederend werken.” Hij is de initiator en projectleider van het omvangrijke programma ‘Peace and Sports', in de Hoorn van Afrika.

"Het programma richt zich op het grensgebied van Oeganda, Kenia, Soedan en Ethiopië. Hier is de omvang van het bezit van kleine wapens de laatste jaren enorm toegenomen. En deze wapens worden ook steeds meer gebruikt, wat een grote toename van dodelijke slachtoffers tot gevolg heeft", aldus Edwin.

Vooral jongeren die met hun vee rondtrekken vormen een belangrijke slachtoffer- en dadergroep. Vee is een waardevol bezit in deze regio. Zonder vee is het bijvoorbeeld niet mogelijk om te trouwen. "De prijs van vee is de afgelopen jaren enorm gestegen, wat het toekomstperspectief voor jongeren stevig onder druk zet", legt Edwin uit. "Veediefstal is voor velen de uitweg om je toekomst veilig te stellen. Het toenemend bezit en gebruik van kleine wapens speelt hierbij een funeste rol en zorgt ervoor dat deze diefstallen steeds meer gepaard gaan met grof geweld. Duizenden jongeren zijn hier de afgelopen jaren het slachtoffer van geworden."

Ruigrok: "Met dit programma proberen we op systematische wijze een gedragsverandering te bewerkstelligen onder deze groep jongeren, door hen met elkaar in contact te brengen, gezamenlijk de problemen te analyseren en een plan van aanpak op te zetten om het geweld aan te pakken.” Sport wordt daarbij ingezet, als middel om onderlinge broederschap te creëren. “Als je gezamenlijk ontzettend lekker hebt gesport en als team een wedstrijd hebt gewonnen, zul je niet zo snel meer je teamgenoot voor de kop schieten als je de volgende dag op de velden tegenover elkaar komt te staan.”

Het programma is groots van opzet. “Er zijn acht verschillende regionale organisaties bij betrokken, die leidend zijn geweest bij de formulering van het programma en een belangrijke rol gaan vervullen in het programma zelf. Momenteel zijn vertegenwoordigers van deze organisaties bezig met een intensieve training. Vanuit Nederland is de Katholieke Sportfederatie (NKS) erbij betrokken. Deze federatie heeft een aantal professionele sporters afgevaardigd. De coördinatie ligt in handen van medewerkers van IKV Pax Christi. In maart zullen de activiteiten een aanvang nemen.”

Edwin Ruigrok was afgelopen week in de regio om de officiële aftrap te doen van het programma. “Het leeft enorm in de regio. Mensen hebben er zin in.”

Kijk voor meer informatie over dit programma op de pagina Peace and Sports.

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.