paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/ruud-lubbers-en-een-kernwapenvrije-wereld

Ruud Lubbers en een kernwapenvrije wereld

14-02-2018

PAX denkt met respect terug aan Ruud Lubbers. We zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet voor een kernwapenvrije wereld. Een doel dat wij samen deelden.

Tien jaar geleden nam Lubbers zitting in een adviesgroep van PAX. Hij werkte met volle overtuiging mee aan een rapport met een nog altijd actuele boodschap: een kernwapenvrije wereld is urgent noodzakelijk en politiek mogelijk.

De samenwerking tussen Ruud Lubbers en PAX was opvallend. In 1985 stonden de toenmalige premier en de vredesbeweging lijnrecht tegenover elkaar. De vredesbeweging bood Lubbers 3,7 miljoen handtekeningen aan tegen nieuwe kernwapens in Nederland. Demonstranten keerden Lubbers massaal de rug toe. Dat heeft hem geraakt, vertelde hij later. De premier besloot toch tot plaatsing van kernwapens, al kwamen deze er, na onderhandelingen tussen Moskou en Washington in Reykjavik, uiteindelijk niet.

‘Afschrikking werkt niet’
In 2009 riep Ruud Lubbers, samen met drie andere Ministers van Staat – Max van der Stoel, Hans van Mierlo en Frits Korthals Altes (de Nederlandse bende van vier) – op tot een kernwapenvrije wereld. Ze stelden dat kernwapens niet meer van deze tijd zijn. De logica van de afschrikking werkt niet meer. Het non-proliferatie beleid is mislukt. De kans dat kernwapens in handen van terroristen vallen is niet denkbeeldig.

Kernontwapening
Lubbers riep de Nederlandse regering op om zich actief in te zetten voor kernontwapening. Hij zocht daarbij ook de grenzen op. Over de kernwapens in Volkel liet hij zich ontvallen: “Ik heb nooit gedacht dat die malle dingen daar nog steeds zouden zijn. Volgens mij absoluut zinloos; onderdeel van een traditie van militair denken.” Er ontstond politieke commotie over deze ‘onthulling’. Tot geruststelling van Lubbers ebde deze opwinding ook snel weer weg.

Nobelprijs
Het PAX-rapport waaraan Lubbers meewerkte legde de basis voor een nieuwe campagne voor een kernwapenvrije wereld. PAX werd een drijvende kracht binnen ICAN dat in 2017 voor de totstandkoming van een Verdrag dat Kernwapens verbiedt, de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Op de dag van de uitreiking schreven wij een brief aan Ruud Lubbers. Om hem te bedanken voor zijn inzet en om hem deelgenoot te maken van de Nobelprijs voor de Vrede. We stelden vast hoe hoopgevend het is dat een nieuwe generatie de strijd voor een kernwapenvrije wereld heeft overgenomen.

Lubbers, wijze adviseur
Ruud Lubbers was hier blij mee en sloot een brief bij die hij afgelopen najaar aan oud-president Michail Gorbatsjov schreef. Daarin keek Lubbers terug op zijn inzet voor wapenbeheersing en ontwapening: “Sadly enough, Mikhail, I am aware that, when it comes to ‘Global Zero Nuclear’, Reykjavik – however promising it was – contributed more to an ongoing US supremacy on nuclear power than it did to Global Zero.” Zo zullen we Ruud Lubbers herinneren. Als een wijze adviseur. Als een gedreven politicus. Als een realistische idealist die zich met volle overtuiging inzette voor een kernwapenvrije wereld.

Jan Gruiters, algemeen directeur PAX

Lees meer blogs van Jan Gruiters

Omstreden wapens en wapenhandel, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.