paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/reacties-op-pax-pax-slaat-een-brug-vanuit-de-traditie-naar-de-toekomst

Reacties op PAX: 'PAX slaat een brug vanuit de traditie naar de toekomst'

05-02-2014

Ook vanuit het bestuur van IKV en de ledenraad van Pax Christi kwamen de afgelopen dagen reacties op de naamsverandering.

Mijnke Bosman, lid van het IKV-bestuur, liet ons weten blij te zijn met  de naam. "Waarom? Omdat het geen nieuwe naam is die zomaar uit de lucht komt vallen. De naam PAX slaat een brug vanuit de traditie van de organisaties naar de toekomst, naar nieuwe doelgroepen. Het is een naam die kort en krachtig duidelijk maakt waar het de organisaties om is gegaan en zal blijven gaan. Om PAX, vrede overal en voor iedereen. Bij het werken aan die vrede wil PAX zoveel mogelijk mensen betrekken. Dan kun je geen naam gebruiken die als een barrière wordt ervaren. Je moet een naam hebben die duidelijk is en die uitnodigt om mee te doen. PAX heeft de potentie in zich om zo'n naam te worden."  Lees hier de volledige reactie van Mijnke Bosman.

Lucien van Liere, Lid bestuur IKV en universitair docent religiestudies aan de Universiteit Utrecht, ziet het als de kracht van de vredesbeweging 'dat het geen christelijke identiteit als voorwaarde stelt om over vredesvraagstukken na te denken en concreet aan vrede te werken'. Met de nieuwe naam "distantieert PAX zich niet van de kerken. Integendeel, de hoop en gerede verwachting bestaat dat in de toekomst samenwerkingsverbanden wat intensiever kunnen worden aangetrokken en zich niet zullen beperken tot de vredesweek. 'Christi' is nooit als hinderlijk ervaren door de beweging en het schrappen ervan heeft dan ook niets te maken met een 'afrekening' met een verleden. Wel is de vredesbeweging pluriformer geworden, de oproep tot vrede wordt ook omarmd door mensen zonder expliciet religieuze wortels." Lees hier de volledige reactie van Lucien van Liere.

Bert van Roermund, emeritus hoogleraar rechtsfilosofie en lid van de ledenraad van Pax Christi, schreef persoonlijk erg gelukkig te zijn met de nieuwe naam voor de werkorganisatie: PAX, "met een rafelige A, een gebroken X en een vredesduif in het logo. De oude naam herinnerde mij teveel aan de onderliggende verdeeldheid van christenen over van alles en nog wat, zelfs over vrede. Tot op de dag van vandaag is die verdeeldheid oorzaak van politieke tegenstellingen die gemakkelijk kunnen oplaaien tot nieuw geweld. Kijk maar naar Noord-Ierland. Ik vind het niet zo handig om vrede te bepleiten als je in eigen huis nog de restanten moet opruimen van de laatste godsdienstoorlogen." Lees hier de volledige reactie van Bert van Roermund.

Lees ook:
PAX staat voor haar identiteit
Vijf vragen over PAX
IKV Pax Christi wordt PAX

Gender, vrede en veiligheid, Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Omstreden wapens en wapenhandel, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.