paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/reactie-op-rijksbegroting-2014-human-security-first

Reactie op Rijksbegroting 2014: Human Security First

07-11-2013

IKV Pax Christi heeft dit jaar opnieuw de begrotingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onder de loep genomen en aanbevelingen gedaan richting Tweede Kamerleden.

Op een aantal, voor de vredesorganisatie belangrijke onderwerpen in de Rijksbegroting presenteren wij een uitgebreide reactie met aanbevelingen aan de Tweede Kamer, met het oog op de behandeling van deze begrotingen op 27 november.

Veiligheid van burgers vormt een belangrijk thema in deze begrotingsreactie. Onder dit thema vallen onder meer burgerbescherming in Mali, kernwapens, drones en killer robots. In het hoofdstuk Ondernemen, Vrede en Veiligheid gaan wij in op onder meer maatschappelijk ondernemen, conflict en mensenrechten, wapenhandel en conflict en landroof in Afrika. Het hoofdstuk Vrede aan de randen van Europa bevat aanbevelingen ten aanzien van onder meer Syrië, Israël en de Palestijnse gebieden, (Zuid) Soedan, Kosovo en Srebrenica.

Het document Human Security First. Reactie op de begroting voor 2014 van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & OS is hier te lezen.

Gender, vrede en veiligheid, Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Omstreden wapens en wapenhandel, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.