paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/producten-uit-israelische-nederzettingen-wat-jij-kunt-doen

Producten uit Israëlische nederzettingen: wat jij kunt doen

12-08-2014

Geen import van producten uit de nederzettingen toestaan en een verbod op investeringen in de nederzettingen. Dat is de oproep van United Civilians for Peace (UCP), gevormd door PAX, ICCO, Cordaid en Oxfam Novib. Lees hier wat jij zelf kunt doen.

Een aantal Nederlandse bedrijven en investeerders heeft al besloten zich terug te trekken uit Israëlische of internationale bedrijven die investeren in de nederzettingen toestaan. De Nederlandse regering heeft zich tot nu toe beperkt tot het afraden van dergelijke economische relaties. Ook biedt de Nederlandse ambassade in Tel Aviv geen ondersteuning aan Nederlandse bedrijven die in de nederzettingen willen werken of investeren.

Wat kun jij doen?

  • Het is moeilijk om in een winkel zelf te bepalen welke product uit Israël zelf of uit de nederzettingen komt. Maar de importeur kan dit wél vaststellen. Als je dus geen producten uit nederzettingen wilt kopen, kun je je supermarkt laten weten het op prijs te stellen dat ze geen producten uit Israëlische nederzettingen in hun schappen hebben liggen. Dit kun je onder andere doen door mee te doen aan de actie ‘vraag het je supermarkt’. Hier vind je meer informatie over importeurs van producten uit nederzettingen. Of kijk op de website van Oneworld.
  • Dring er bij de Nederlandse regering op aan dat de EU ofwel haast maakt met de etikettering, ofwel dat er een verbod op import van producten uit nederzettingen zou moeten komen.
  • Vraag de Nederlandse regering en politieke partijen zich niet te beperken tot afraden, maar te bezien of een wettelijk verbod mogelijk zou kunnen zijn.
  • Laat jouw pensioenfonds weten dat je het op prijs stelt dat het fonds niet investeert in Israëlische nederzettingen en bedrijven op bezet gebied.

UCP vindt het van belang dat ook door burgers in Israël de boodschap wordt gehoord dat de bezetting moet eindigen, dat de nederzettingen illegaal zijn en dat de ‘groene lijn’ de toekomstige grens is tussen twee staten, tenzij de partijen in onderhandeling iets anders afspreken. We steunen daarmee de Israëlische vredesgroepen die deze boodschap ook in de eigen samenleving afgeven.

Achtergrond
De internationale gemeenschap stelt dat de Westbank en Gaza door Israël bezet gebied is, dat de nederzettingen die Israël daar heeft gebouwd illegaal zijn én dat de wapenstilstandlijn van 1948 (de ‘groene lijn’) de grens tussen Israël en Palestina zal moeten zijn - tenzij de partijen in onderhandeling anders overeen komen.
De organisaties binnen UCP zijn van mening dat het van belang is om de politieke posities die de Europese Unie en de internationale gemeenschap inneemt inzake de Israëlische bezettingen van Palestijns grondgebied, ook praktisch te ondersteunen. UCP roept dan ook op de positie ten aanzien van de bezette gebieden kracht bij te zetten door geen import van producten uit de nederzettingen toe te staan en investeringen in de nederzettingen te verbieden.

Tot nu toe hebben de EU en de Nederlandse regering daar nog niet toe besloten. Israël krijgt voor producten die het naar Europa exporteert in het kader van het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Israël een korting op de importheffingen. Die korting geldt niet voor producten uit nederzettingen. De EU denkt ook na over etikettering van producten uit nederzettingen zodat deze herkenbaar zijn in de winkelschappen.

United Civilians for Peace

Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.