paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/positief-vervolg-in-enschede-na-walk-of-peace

Positief vervolg in Enschede na Walk of Peace

07-12-2016

Vertegenwoordigers van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen hebben in Enschede de contacten stevig aangehaald, die bij de door PAX, de Raad van Kerken en Enschede voor Vrede georganiseerde Walk of Peace zijn gelegd.

Tijdens de Vredesweek deden zo’n kleine driehonderd mensen mee aan de Walk of Peace, een wandeling langs verschillende gebedshuizen en voor vrede betekenisvolle plekken in de stad. De deelnemende organisaties zoals de moskee, de Syrisch-Orthodoxe kerk en diverse christelijke kerken hadden daarvoor nog nooit aan een dergelijk verbindend evenement meegewerkt.

Verbinding
In het vervolg ervan traden vertegenwoordigers van verschillende stromingen met elkaar in gesprek over de wereldwijde problematiek, oorlog, veiligheid en de spanningen die daaruit voortkomen, die ook een weerslag kunnen hebben op de samenleving in Enschede. Burgemeester van Veldhuizen was verantwoordelijk voor de uitnodiging: “We hebben met elkaar afgesproken dat dit een eerste gesprek in een cyclus is waarin we met elkaar in dialoog zijn over alles wat er speelt in onze Enschedese samenleving.” 

Reacties
Rashid Mathey van de Islamitische Vereniging Enschede en Omstreken: “Ik vond het heel bijzonder dat er zoveel verschillende gezindten bij elkaar aan tafel zaten met allemaal hetzelfde doel. In het vervolg is het belangrijk dat we met elkaar bespreken hoe we onze achterban betrekken en hoe we onderling de verbinding maken.” Z.E. Mor Polycarpus Augin Aydin, Bisschop Syrisch Ortodoxe Kerk: “Het was de eerste keer dat we in dit gezelschap bij elkaar zaten. Een bijzondere en unieke gebeurtenis. We zijn samen gestart aan een reis waarin we met elkaar werken aan een veilige en vredige stad voor alle burgers. Met een samenleving waarin we onze verschillen vieren.“ Ellen Sonneveld, dominee Protestantse Gemeente Enschede: “Ik was erg blij met de bijeenkomst. Verbinding is belangrijk, juist in deze tijd. Ik vond het heel zinvol om naar elkaar te kijken en te luisteren; om elkaar te leren kennen, om van elkaar te leren. Het lijkt nog een kleine stap, deze bijeenkomst, maar deze ontmoeting is juist heel waardevol. Het voelt alsof de vijgenboom begint uit te lopen. Het begin van een nieuwe tijd.”

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.