paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/politiek-succes-voor-de-bloedkolencampagne

Politiek succes voor de bloedkolencampagne

23-06-2016

Minister Ploumen heeft in de Tweede Kamer voor het eerst aangegeven begrip te hebben voor een tijdelijke importstop van steenkool uit Colombia door Nederlandse energiebedrijven. Op die manier kunnen ze mijnbedrijven in Colombia aanzetten tot erkenning en compensatie van slachtoffers van zware mensenrechtenschendingen. Ploumen gaat er ook bij de Colombiaanse regering op aandringen dat bedrijven onderdeel worden van waarheidsvinding en gerechtigheid binnen het Colombiaanse vredesproces.

Al eerder vroegen PvdA, D66 en SP de minister om de oproep van PAX aan energiebedrijven te ondersteunen: Stop tijdelijk met het inkopen van bloedkolen totdat er beslissende stappen naar genoegdoening van slachtoffers zijn gezet. Voor en tijdens het debat over Internationaal Maatschappelijk Ondernemen IMVO in de Tweede Kamer waren actievoerders van PAX op het Plein voor het Kamergebouw in Den Haag actief met de consumentenactie ‘Stop Bloedkolen, Stap Over’.

Stevig antwoord van de minister
Minister Ploumen gaat energiebedrijven vragen om via concrete actieplannen met de Colombiaanse mijnbouwbedrijven aan verbeteringen te werken. Daarmee zouden Nederlandse energiebedrijven het voorbeeld van het Deense DONG Energy volgen. Dong deed eigen onderzoek naar misstanden rondom de kolenmijnen van Prodeco/Glencore en stelt op basis daarvan een actieplan op, onder meer gericht op genoegdoening voor slachtoffers. DONG koopt al sinds een jaar geen steenkool meer bij Prodeco/Glencore en houdt dat vol zolang het mijnbouwbedrijf niet akkoord gaat met hun actieplan en er geen concrete resultaten zijn.

Hefboom
DONG laat daarmee zien dat een tijdelijke importstop kan werken als hefboom voor het aanpakken van misstanden als de grove mensenrechtenschendingen in het verleden. Op een vraag van Jan Vos (PvdA) gaf Minister Ploumen in het debat in de Tweede Kamer voor het eerst aan dat ze het inzetten van het instrument van tijdelijk opschorting begrijpt als middel om economische leverage te vergroten.

Berechting
Ploumens’ uitspraak over het aandeel van bedrijven of multinationals, die mogelijk betrokken zijn bij oorlogsmisdaden of mensenrechtenschendingen, in waarheidsvinding  en gerechtigheid is belangrijk. Ze gaat er bij de Colombiaanse regering op aandringen dat die bedrijven mee worden genomen bij gerechtelijke procedures van een nog op te richten Vredestribunaal. Dat kan het proces dat moet leiden naar genoegdoening voor de (tien)duizenden slachtoffers van bloedkolen versnellen en verhelderen.

Zie ook dossier Stop Bloedkolen

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Nederland, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.