paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-vieren-wapen-je-met-vrede

PAX Vieren: Wapen je met vrede

14-05-2014

De Liturgiekrant verschijnt dit jaar als de PAX Vieren. Deze is zorgvuldig opgebouwd rond het thema van de vredesweek Ontwapening. De Ontwapening die we in de wereld nastreven staat in het kader van een vredesspiritualiteit van de innerlijke ontwapening.

In de PAX Vieren gaat het daarom ook over de ontlediging (de kenosis Fil. 2,7) als een ruimte maken voor God in een dienstbaar leven en knieval voor de menselijke waardigheid. Vanuit islamitisch perspectief koppelen we deze openheid en dienstbaarheid aan de overgave aan God.

We leggen een verbinding tussen ontlediging, ontwapening en overgave. In het hart, en daarom op de middenpagina’s, van deze PAX Vieren staan de twee Filippenzenteksten die op alle leesroosters van 21 en 28 september voorkomen. Centraal in de Filippenzenlezing staat de ontlediging, de menswording. Bram Grandia biedt een commentaar met elementen die direct bruikbaar zijn in een overweging. Hij maakt daarbij een uitstapje naar de filosoof Badiou en de actualiteit van de Arabische lente. Petra Versnel geeft een mooie uitleg over de kenosis en verbindt deze aan de kruisverheffing, een belangrijk feest in de oosters-orthodoxe kerken.

Ontwapening
Bij de ontlediging als de menswording leggen we al verbanden met de ontwapening. U zult er een persoonlijke visie vinden op het motto ‘Wapen je met vrede’ van Angeline Hanegraaf, een verwijzing naar de Malinese Fatoumata Diawara door Klaas Touwen en een dichterlijk perspectief vanuit de geestelijke verzorging door Myriam Braakhuis.

Overgave
De overgave aan de Ander lijkt een resultante van de interne strijd van menswording en ontwapening in ons eigen leven. U vindt daar sporen van bij Abraham en in een eigentijds voorbeeld van de straatpastor Anton Metske. De lezingen uit Genesis zijn van commentaar voorzien vanuit christelijk en islamitisch perspectief. Daarbuiten vindt u gebeden voor de gehele viering, een lied over de ontwapening, suggesties voor vieringen met kinderen en tieners en tips hoe u een viering via een liturgische bloemschikking op kunt luisteren.

Download
PAX Vieren
Gebeden voor de Vredesweek
Van oorlog en vrede
 

Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.