paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-vieren-voor-vredesweek-2017-nu-beschikbaar

PAX Vieren voor Vredesweek 2017 nu beschikbaar

20-05-2017

Om in de Vredesweek een passende kerkelijke viering te maken, kun je nu al het 24 pagina tellende magazine PAX Vieren bestellen. Het thema van de Vredesweek is ‘De kracht van verbeelding’ en de oecumenische redactie geeft suggesties voor vieringen in de Vredesweek van 16 t/m 24 september 2017. Aan de hand van het oecumenisch bijbelleesrooster van die beide zondagen reiken we gebeden, liederen, een beeldmeditatie en een nieuwe psalm aan.

Midden in dat tumult laat God de profeet Jesaja spreken over Zijn huis: één huis (van gebed) voor alle volken. Een haast onmogelijke droom. In deze PAX Vieren staat dit visioen van Jesaja centraal in het blad: van hieruit zoeken we naar de betekenis ervan voor onze samenleving, voor ons leven. Felicia Dekkers neemt ons mediterend mee langs die botsende ideeën over wat goed en waar is. Enis Odaci, moslim, schreef een nieuwe psalm ‘beeldenstrijd’. Rikko Voorberg helpt ons met andere ogen te kijken, als hij spreekt over de pop-up kerk waar hij voorganger is. Ook Edwin Ruigrok ontdekt verwonderd dat de dromen van vrede in Soedan anders zijn dan hij ooit voor mogelijk had gehouden. Uiteindelijk verwoordt Sjon Donkers al dromend een visioen van goed samenleven, van een speeltuin zonder hekken, waar gespeeld wordt. Hier tussenin vindt u gebeden, liederen en ideeën voor activiteiten met kinderen.

We hopen dat deze PAX Vieren behulpzaam zal zijn om met elkaar in gesprek te raken over ieders beelden van ‘goed samenleven’. Bovenal hopen we dat het ‘Huis van gebed voor alle volken’ hiermee concreet gestalte krijgt in de verschillende vieringen in de Vredesweek.

Ook voor kinderen geeft PAX Vieren praktische suggesties.

Download PAX Vieren, lees het magazine online, of bestel het magazine in de webshop.

Afbeeldingen en losse onderdelen zoals liederen en gebeden uit PAX Vieren kun je hier downloaden.

Gebeden voor de Vredesweek
Kyriëgebed
Gedicht Stel je voor

Het lied Ik wou dat ik de golven was is tegen betaling te downloaden bij via www.gooiensticht.nl

Len Munnik afbeelding
Beeldmeditatie Profeet van vrede

Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.