paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-staat-voor-haar-identiteit

PAX staat voor haar identiteit

05-02-2014

Een verandering roept per definitie uiteenlopende emoties op. Ook Pax kreeg vanaf het moment van de onthulling van de nieuwe naam van de vredesbeweging veel reacties; het merendeel lovend, maar er klonk ook kritiek. Vandaag reageren PAX-directeuren Jan Gruiters en Freek Landmeter via een ingezonden stuk in Trouw, de krant waarin afgelopen dagen veel werd gediscussieerd over de nieuwe naam van de vredesbeweging.

Pax kreeg vanaf het moment van de onthulling van de nieuwe naam van de vredesbeweging veel reacties, die in meerderheid overigens gelukkig lovend van aard waren. "Pax is kort, krachtig en alleszeggend. Pax - met jullie durven wij te hopen op vrede", zo liet Karin van den Broeke, de preses van de PKN-synode, ons weten.

De kritiek waarmee wij geconfronteerd werden betrof - niet onverwacht -  het feit dat 'Christi' geen deel meer uitmaakt van de naam. Sommige mensen concludeerden dat Pax nu geen wortels meer zou hebben in het christendom. Zij vrezen dat daarmee de idealen en identiteit van Pax verloren gaan. Die zorg is begrijpelijk. Maar wij zullen onze christelijke identiteit en onze verbondenheid met de kerken nooit opgeven.

In het hoofdredactioneel commentaar van 3 februari werpt Trouw daarnaast de vraag op of christelijke organisaties hun identiteit beter kunnen verhullen als ze gehoor willen vinden, en plaatst zij twijfels bij de haalbaarheid van onze ambitie om een bredere doelgroep te bereiken.

Of dat laatste inderdaad lukt, zal de toekomst leren. De primaire vraag moet echter niet zijn of christelijke organisaties hun identiteit beter kunnen verhullen, maar hoe christelijke organisaties hun identiteit herkenbaar, relevant en aansprekend vertalen in hun werk en daarvoor brede maatschappelijke steun werven. Pax staat voor het doel waar het christenen om gaat en niet voor de  reden waarom zij dat doel kiezen. Daarom is Pax een uitnodiging aan iedereen die in vrede wil geloven om daaraan ook actief bij te dragen; niet alleen aan haar moederorganisaties IKV en Pax Christi en de zes deelnemende kerken, maar aan iedereen die ons vredesideaal deelt. Een vredesbeweging die in de taaie politieke werkelijkheid van vandaag daadwerkelijk wil bijdragen aan vrede heeft daarvoor ook steun uit de samenleving nodig.

Het is onze opdracht met behoud van identiteit de vredesbeweging bij de tijd te houden, voor te bereiden op de toekomst en invulling te geven aan eigentijds vredesactivisme.

De uitnodiging om aan vrede bij te dragen, kon eenduidiger en aansprekender, met een naam die zegt waar wij voor staan: vrede. Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Onze overtuiging is daarom dat vrede een opdracht is voor iedereen, iets dat wij met de naam Pax nadrukkelijk uitdragen.

Lees ook:
Reacties op PAX: 'PAX slaat een brug vanuit de traditie naar de toekomst'
Vijf vragen over PAX
IKV Pax Christi wordt PAX

Gender, vrede en veiligheid, Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Omstreden wapens en wapenhandel, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.