paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-rapporteert-over-pop-up-raffinaderijen-in-syrie

PAX rapporteert over pop-up raffinaderijen in Syrië

06-09-2016

Duizenden kinderen werken in gruwelijke omstandigheden in de olie-industrie. Door het grotendeels stilvallen van de professionele olieraffinaderijen in Syrië zien vele burgers zich gedwongen in hun inkomen te voorzien door zelf olie te raffineren.

De primitieve omstandigheden waarin volwassenen en veelal ook kinderen werken, zorgen voor enorme gezondheids- en milieuproblemen in de regio. Analyse van satellietbeelden van afgelopen juni laten een sterke toename zien met voorafgaande jaren. Uit het rapport ‘Scorched earth and charred lives, dat PAX vandaag lanceert, blijkt dat er een grote toename is in deze pop-up raffinaderijen. De consequenties voor de volksgezondheid en het milieu zijn niet te overzien.

Syrische burgers proberen op tientallen kleine velden in hun bestaan te voorzien door zelf ruwe olie om te zetten in benzine, kerosine of diesel. “Door bombardementen en het ontbreken van personeel leveren de professionele raffinaderijen weinig productie meer”, legt onderzoeker Wim Zwijnenburg van PAX uit. “En de vraag naar brandstof voor dagelijkse bezigheden is onverminderd groot. De raffinage wordt door gewapende groepen zoals de Islamitische Staat gestimuleerd, omdat zij met de verkoop van ruwe aardolie en belasting op brandstof geld verdienen.”

Tienduizenden raffinaderijtjes
Voor dit onderzoek heeft PAX ten minste 36 van dit soort velden gelokaliseerd in Syrië.  De satellietbeelden van vijf geselecteerde velden rond Deir ez-Zor in Oost-Syrië tonen aan dat er sinds 2012 in die regio alleen al bijna 5800 geimproviseerde raffinaderijtjes zijn ontstaan. In totaal zal het aantal in de tienduizenden lopen. De gevaren voor de gezondheid van deze amateuristische activiteiten zijn exploderende olievaten, gruwelijke brandwonden en acute en chronische blootstelling aan giftige dampen en chemische stoffen. De bevolking zal daarnaast nog jarenlang last hebben van de milieuvervuiling, die het grondwater en de landbouwgrond verontreinigt.

Hulp bieden
Het rapport Scorched earth and charred lives maakt duidelijk dat de omvang van deze groeiende praktijk voor grootschalige gezondheidsproblemen zal zorgen.  Het onderzoek toont ook aan welke onbedoelde effecten het bombarderen van industriële doelwitten zoals olie-installaties kunnen hebben op lokale gemeenschappen. 

PAX roept met het onderzoek, dat slechts een klein aantal van deze locaties analyseerde, op tot grootschalige identificatie van alle velden en het in kaart brengen van verdere gevolgen van deze giftige neveneffecten van het conflict. Dit moet bijdragen aan betere bescherming van burgers tijdens en na het conflict door snelle en effectieve hulpverlening zodra de veiligheidssituatie dat toelaat. Zwijnenburg: “De beelden die ik voor mijn onderzoek bekeken heb, zijn gruwelijk. Kinderen vol brandblaren, met olie in de wonden. Mensen, volledig besmeurd met een zwarte laag. De internationale gemeenschap zal, zodra dit mogelijk is, klaar moeten staan om hulp te bieden.”

Impact op volksgezondheid
Scorched earth and charred lives is een vervolg op het in 2015 eveneens door PAX gepubliceerde rapport Amidst the debris…, waarin vier scenario’s worden geschetst van de impact die het Syrische conflict op de korte en op de lange termijn heeft op de volksgezondheid in Syrië.

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Omstreden wapens en wapenhandel, Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.