paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-presenteert-internationale-richtlijnen-voor-investeringsverbod-in-clustermunitie

PAX presenteert internationale richtlijnen voor investeringsverbod in clustermunitie

08-04-2014

PAX presenteert vandaag in Genève een nieuw rapport over internationale verboden op investeringen in clustermunitie. Dit doet de vredesorganisatie tijdens de bijeenkomst van landen die zijn aangesloten bij het historische Clustermunitieverdrag (CCM). PAX wil met het rapport investeringen in producenten van clustermunitie op de agenda zetten. Zij roept landen op dit soort investeringen te verbieden. Met voorbeelden van bestaande verboden wil de vredesorganisatie het welwillende staten gemakkelijker maken sluitende wetgeving te ontwikkelen.

Scherpe veroordelingen
De deelnemende staten bespreken in Genève de voortgang van de internationale verboden op clustermunitie en landmijnen. Recent kwamen berichten naar buiten dat clustermunitie is gebruikt in Zuid-Soedan. Zowel de Zuid-Soedanese regering, de oppositie en Oeganda (dat militaire steun verleent aan de regering), ontkennen iedere betrokkenheid. In Syrië zetten regeringstroepen, ondanks eerdere scherpe veroordelingen, ook nog steeds clustermunitie in. De International Campaign to Ban Landmines, waarvan PAX bestuurslid is, berichtte daarnaast dat Rusland mogelijk landmijnen heeft gelegd op de Krim. PAX spoort landen aan op te roepen tot onderzoek en zich scherp uit te spreken tegen elk gebruik van deze wapens door wie of waar dan ook ter wereld.

Perfect investeringsverbod
Inmiddels hebben negen landen wetgeving aangenomen die investeringen in clustermunitie verbiedt. In Nederland zijn vanaf 1 januari 2013 directe en aantoonbare investeringen in producenten van clustermunitie verboden voor Nederlandse financiële instellingen.

Het perfecte investeringsverbod bestaat (nog) niet. Niet alle wetgeving is even helder uitgewerkt en sommige wetten bevatten uitzonderingen die de wet afzwakt. Wel heeft ieder verbod sterke elementen. Het rapport 'States Banning Investments in Cluster Munitions Producers; national legislation' dat PAX vandaag presenteert, toont wat van ieder bestaand investeringsverbod die positieve elementen zijn. Hiermee streeft PAX ernaar handvaten te bieden aan staten die wetgeving instellen om tot een alomvattend investeringsverbod te komen.  

Onlogisch
Er gaat wereldwijd nog altijd veel geld naar bedrijven die clustermunitie produceren. Het Clustermunitieverdrag verbiedt het gebruik, de opslag, het vervoer en (assistentie bij) de productie van clustermunitie. Volgens PAX, de internationale Cluster Munition Coalition en een groeiende groep staten volgt hieruit dat ook investeringen in bedrijven die deze wapens produceren, verboden zijn. Geen geld betekent geen productie. Het is bovendien onlogisch een wapen uit te bannen en vervolgens wel investeringen in bedrijven die deze wapens produceren toe te staan.

Niet langer toegestaan
Inmiddels hebben naast de negen landen waarin al wetgeving is aangenomen meer dan vijfentwintig landen verklaard dat investeringen in clustermunitie niet langer zijn toegestaan, of dat een verbod op investeringen in clustermunitie volgens hun interpretatie voortvloeit uit het Clustermunitieverdrag.

Rapport States Banning Investments in Cluster Munitions Producers; national legislation
Tabellen States banning investments in cluster munitions - charts

Lees meer over Stop Explosieve Investeringen
Lees meer over ons programma Clustermunitie

Omstreden wapens en wapenhandel

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.