paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-over-srebrenica

PAX over Srebrenica

01-07-2015

Na het nieuws dat de documentaire 'Waarom Srebrenica moest vallen' losmaakte, heeft PAX deze verklaring uitgegeven.

Als het klopt dat de VS, Frankrijk en Engeland in mei 1995 een afspraak maakten geen luchtaanvallen op Servische stellingen meer uit te voeren en zij Nederland daarvan niet op de hoogte brachten, is het terecht dat Dutchbatters en Nederlandse politici zich bedrogen voelen. Dat geldt natuurlijk eens te meer voor de slachtoffers en nabestaanden van Srebrenica.
 
Vredesorganisatie PAX steunt het pleidooi voor een diepgravend onderzoek naar deze afspraken en juicht het toe dat de Nederlandse regering haar Amerikaanse bondgenoten om opheldering en medewerking verzoekt. Daarbij moet ook bekeken worden wat hooggeplaatste Nederlandse militairen op de VN-hoofdkwartieren in Sarajevo en Zagreb precies wisten;  zij immers werkten dagelijks met Franse en Engelse collegae.
 
PAX steunt niet de suggestie dat het uitblijven van de luchtsteun wel automatisch moest leiden tot een moordpartij die 8000 mensen het leven zou kosten. Ook toen de enclave eenmaal gevallen was, had Dutchbat meer kunnen en moeten doen om mensenlevens te redden, aldus PAX.

Op 11 juli om 15.00 uur vindt in Den Haag de nationale Srebrenica herdenking plaats in solidariteit met de omgekomen mannen en hun nabestaanden. PAX is medeorganisator van deze herdenking.

Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Balkan, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.