paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-onderzoek-milieu-en-gezondheid-lijden-zwaar-onder-oorlog-in-syrie

PAX-onderzoek: milieu en gezondheid lijden zwaar onder oorlog in Syrië

06-11-2015

De leefomgeving en volksgezondheid in Syrië hebben zwaar te lijden onder de al ruim vier jaar durende oorlog in Syrië. Steden liggen in puin en industriegebieden, infrastructuur en oliebedrijven zijn zwaar beschadigd. De vele gevaarlijke stoffen die hierbij vrijkomen, brengen ernstige risico’s voor burgers en hun directe leefomgeving met zich mee. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van PAX.

Het onderzoek laat zien dat de chemische en olie-industrie en diverse riolering- en watersystemen inmiddels zwaar te lijden hebben gehad onder de gevechten. Door bombardementen op woonwijken is de meerderheid van de woningvoorraad in Syrië verwoest. Het puin bevat soms schadelijke stoffen zoals asbest en giftige overblijfselen van wapens. De afvalinzameling is tot stilstand gekomen, waardoor huishoudelijk en industrieel afval zich opstapelt met als gevolg besmettelijke ziektes die zich snel verspreiden.

Zwaar beschadigd
Wim Zwijnenburg, onderzoeker bij PAX en auteur van het rapport: “Syrië heeft voor de oorlog flink geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn industrie. Het grootste deel hiervan is inmiddels zwaar beschadigd, wat kan resulteren in directe blootstelling aan vervuilende stoffen voor burgers die in de buurt wonen of later terugkomen, en plaatselijke besmetting van de bodem en grondwater. Het monitoren van industrieterreinen en het nemen van maatregelen tegen de mogelijke humanitaire en milieu-impact heeft tot nu toe weinig tot geen prioriteit gekregen.” Door de aanvallen van Rusland in en rond de stad Aleppo, die veel industrie kent waar met gevaarlijke chemicaliën wordt gewerkt, zullen bestaande risico’s alleen maar toenemen, waarschuwt Zwijnenburg.

Betere bescherming tegen schadelijke stoffen
Als onderdeel van het Toxic Remnant of War Network dat onderzoek doet naar de rol en impact van schadelijke stoffen tijdens en na conflict, pleit PAX voor meer aandacht van staten en internationale organisaties voor de bedreigingen voor de mens en zijn leefomgeving als gevolg van conflicten. Ook dringt de vredesorganisatie aan op een betere onderlinge afstemming van informatiedeling bij internationale organisaties en staten over milieuschade om zo  sneller maatregelen te kunnen nemen en burgers beter te kunnen beschermen. 

Download het onderzoeksrapport Amidst the debris... (pdf, 2mb)

Lees hier interviews met Wim Zwijnenburg in de Volkskrant en in VICE (Engels) over zijn onderzoek.

Het Toxic Remnants of War Project lanceert vrijdag 6 november, op de International Day for Preventing the Exploitation of the Environment during War and Armed Conflict, ook een nieuw rapport waarin een pleidooi wordt gehouden voor betere bescherming van het milieu tijdens en na conflicten en hoe dit vorm gegeven kan worden.  Meer informatie over dat rapport is hier te vinden. 

 

Omstreden wapens en wapenhandel, Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.