paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-in-2017

PAX in 2017

19-06-2018

PAX staat voor vrede. Ook in 2017 konden we mensen helpen om stappen te nemen richting het oplossen van conflicten en het bouwen van een betere toekomst. Wil je weten wat we in 2017 hebben bereikt? In ons visuele jaarverslag geven we je een korte impressie van ons werk. In het Engelstalige uitgebreide verslag 'PAX in 2017' lees je in vogelvlucht én meer uitputtend over het werk van PAX.


Mensen staan centraal in ons werk. We werken voor mensen in (post)conflictlanden in Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Europa. We voelen ons bevoorrecht om samen te werken met onze 103 partnerorganisaties en betrokken burgers die de moed hebben om voor vrede te gaan.

Twee van de resultaten van 2017:

  • In Zuid-Soedan begonnen gemeenschappen hun eigen vredesinitiatieven en overlegden met lokale autoriteiten over te prioriteren veiligheidsissues.
  • In Oekraïne begonnen vrijwilligers die als 'vredesingenieur' door PAX getraind zijn een dialoog tussen de vicegouverneur van de Luhansk regio en burgers van vier dorpen aan de frontlinie. De dialoog veranderde een situatie van conflict in een situatie van overeenstemming.

Ook met ons werk voor vrede via lobby en campagnes bereikten we vele resultaten. Na jaren van campagne tegen kernwapens stemden 122 landen bij de VN in New York voor het verdrag voor het verbod op kernwapens. Ons rapport 'No return to Homs' droeg bij aan een internationale discussie over de wederopbouw van Syrië.

2017 was een speciaal jaar voor PAX. Twee maal werd ons vredeswerk op een speciale manier erkend:

  • In september ontvingen we de Green Star Award vanwege onze aandacht voor milieucrises als gevolg van conflicten.
  • In oktober ontving de 'International Campaign to Abolish Nuclear Weapons' (ICAN) de Nobelprijs voor Vrede. PAX is een van de drijvende krachten achter deze campagne. Het was het hoogtepunt van een langdurige inzet voor een internationaal kernwapenverbod. Na jarenlange campagne werd in 2017 het VN-verdrag voor de afschaffing van kernwapens aangenomen.

Deze erkenningen voor het vredeswerk zijn belangrijk maar brengen de vrede niet vanzelf dichterbij. "Vrede is kinderlijk eenvoudig en tegelijkertijd duivels moeilijk" schrijft PAX directeur Jan Gruiters in het voorwoord van "PAX in 2017".

Duik in het werk van PAX
Wil je een impressie van ons werk, bekijk dan visuele jaarverslag.
Wanneer je meer uitputtend kennis maken met het werk van PAX, lees dan ons Engelstalige verslag 'PAX in 2017' online of download het hier.
Voor inzicht in onze bestedingen kun je het Financial report 2017 (pdf) lezen, de jaarrekening over 2017.

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.