paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-houdt-pleidooi-voor-gezamenlijke-europese-waarden

PAX houdt pleidooi voor gezamenlijke Europese waarden

16-04-2019

Ongelijkheid is een voedingsbodem voor conflicten. Volgens PAX directeur Miriam Struyk moeten we Europese waarden als menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat en het respect voor mensenrechten nieuw leven inblazen. Tijdens de jaren van economische voorspoed lag het accent op economische integratie, nu is het juist weer tijd om te praten over politieke integratie.

Struyk zei dit bij de presentatie van het rapport The EU as a Peace Project waarin de vredesorganisatie een beeld schetst hoe Europa zich in 2040 ontwikkeld zou kunnen hebben. Deze scenario’s zijn ontwikkeld in drie tweedaagse bijeenkomsten, gehouden in november en december 2018 in Utrecht (Nederland), Belgrado (Servië) en Kiev (Oekraïne).

Zere plek

Populistische stromingen in Europa leggen de vinger op de zere plek: hoe te reageren op nieuwe groepen vluchtelingen en migranten, de relatie tot Rusland, klimaatverandering? In het rapport komt ook het democratisch tekort aan de orde, dilemma's over het evenwicht tussen veiligheidsmaatregelen en vrijheden van burgers, het beheer van de technologische vooruitgang, de kloof tussen hoogopgeleiden en lager opgeleiden, tussen stad en platteland, tussen generaties, tussen degenen die van de globalisering profiteren en de minder gelukkigen die te kampen hebben met armoede.

Struyk: “Geen van de vier scenario’s sluit volledig aan bij onze wensen en ideeën. We willen dat de Europese waarden worden gehandhaafd en gerespecteerd en we zijn van mening dat het integratieproces moet worden voortgezet.”

De burger centraal

Volgens de vredesorganisatie is het belangrijk dat de burger zich weer serieus genomen voelt. Veel inwoners uit de Europese landen willen ook een open samenleving waarin plaatselijke burgerinitiatieven daadwerkelijk gehoord worden en zich deelnemer voelen van de samenleving. 

‘De burger centraal’ betekent in de buitenlandpolitiek dat menselijke waardigheid en menselijke veiligheid (human security) weer centraal moeten staan. De afgelopen jaren was vooral onze staatsveiligheid (state security) erg dominant. Dat zien we in migrantendeals met Soedan, vormen van anti-terrorismebeleid waar bijvoorbeeld de Syrische president Assad garen bij spint, stabilisatiebeleid dat machthebbers en mannen met wapens bevoordeelt en alleen (oorlogs)misdaden van de verliezers berecht (Irak) en pogingen om de grenzen van de EU zoveel mogelijk af te sluiten voor asielzoekers, met onmenselijke toestanden aan de grenzen, op land en ter zee, tot gevolg.

Machtsfactor

De EU is een machtsfactor in de internationale politiek en zou juist daarom de eigen waarden ook beter moeten vertalen in een buitenlandbeleid dat niet alleen ons (korte termijn) eigenbelang dient maar ook processen van democratisering en inclusieve gerechtigheid en ontwikkeling actief ondersteunt. 

Lees meer over Europa als vredesproject. Daar vind je ook een animatiefilm dat het rapport in vogelvlucht uitlegt. 

Tijdens de bijeenkomst deelde PAX een discussiepaper uit. 

9 mei symposium - Europa: ideaal zonder droom?
In Utrecht vindt op 9 mei de jaarlijkse Europadag plaats. 'De Drie Utrechtse Kathedralen' organiseren voor de derde keer een symposium over samenwerking in Europa: 'Europa: ideaal zonder droom? Over Europopulisme en Vluchtelingenvrees'

 

Europa

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.