paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/pax-betwijfelt-effectiviteit-en-legitimiteit-van-de-missie-tegen-isis

PAX betwijfelt effectiviteit en legitimiteit van de missie tegen ISIS

24-10-2017

PAX zet vraagtekens bij de verlengde missie tegen ISIS in Irak en Syrië binnen de huidige internationale coalitie zoals die binnenkort in Tweede Kamer besproken zal worden. Het is nodig om tegen ISIS op te treden met militaire middelen. PAX signaleert echter dat met de huidige opzet van de missie de gestelde doelen niet behaald worden. Er mist een bredere strategie op diplomatiek en humanitair gebied waarin deze missie ingebed zou moeten zijn.

Effectiviteit

Het is onduidelijk of de belangrijkste doelen van de missie, namelijk het voorkomen van terroristische dreiging, bescherming van burgers en  stabiliteit in de regio, wel bereikt worden door deze missie. Hoewel burgers verlost worden van het geweld van ISIS, zijn er duizenden burgerslachtoffers gevallen als gevolg van luchtaanvallen van de coalitie. De missie wordt daardoor door veel burgers niet als bescherming ervaren, maar juist als een aanval. Stabiliteit in de regio lijkt ook vooralsnog niet bereikt te zijn: het geweld zou zelfs voor meer verdeeldheid zorgen. Zowel in Irak als in Syrië raken de partijen die ISIS verslagen hebben onderling met elkaar in conflict, vooral de Koerden en de centrale regering. In Irak opereren beide kanten met militaire steun van de coalitie.

Een andere doelstelling van de missie is het terugdringen van de terreurdreiging binnen Europa. Volgens PAX is het echter realistischer om terroristen op te sporen in de gemeenschappen waaruit zij voortkomen, dus in westerse steden. Hier vindt namelijk de radicalisering plaats. Daarnaast wijst niets erop dat eerdere pogingen om terreur uit te bannen door militair optreden in het Midden-Oosten, effect hebben gehad. Juist de onveiligheid voor burgers en het gebrek aan politieke stabiliteit hebben geleid tot de opkomst van ISIS en zouden opnieuw tot radicalisering kunnen leiden.

Legitimiteit

Volgens PAX is de legitimiteit van de missie in Syrië ook twijfelachtig. Het is namelijk onvoldoende duidelijk of er wel genoeg rekening gehouden wordt met het internationaal recht. Hierbij gaat het niet slechts om het Nederlandse optreden. Nederland maakt immers deel uit van een internationale coalitie waarbij bondgenoten andere normen hanteren of zich minder aantrekken van het internationaal recht.

PAX roept daarom de Tweede Kamer op tot een kritisch debat over de verlenging van de missie tegen ISIS in Irak en Syrië. Een uitgebreide aanbevelingsbrief van PAX aan de Tweede Kamer omtrent dit onderwerp is hier te vinden.

Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.