paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/paus-bepleit-actieve-geweldloosheid

Paus bepleit actieve geweldloosheid

19-12-2016

Op 1 januari 2017 wordt in de katholieke kerk de 50ste Wereldvrededag gevierd. De boodschap daarvoor werd al op 8 december, tijdens een feest ter ere van Maria bekend gemaakt. Met zijn brief 'Geweldloosheid - Een stijl van vredespolitiek' zegt Franciscus toe dat de rooms-katholieke kerk een actieve rol wil spelen in een ander soort vredespolitiek en bij de preventie van conflicten.

Franciscus: "Ik zeg de steun toe van de katholieke kerk bij elke inspanning om te werken aan vrede door middel van actieve en creatieve geweldloosheid." De paus bepleit respect voor het internationale recht en de bestrijding van de illegale wapenhandel en is resoluut voor een verbod op kernwapens. "Daarom pleit ik voor ontwapening en voor het verbod en afschaffing van nucleaire wapens […]"

De oproep van paus Franciscus is gericht aan religieuze en politieke leiders en aan leidinggevenden binnen het zakenleven en de media. Het is een oproep om genade te tonen door te weigeren mensen zo maar aan de kant te schuiven, het milieu te verontreinigen en gewin te zoeken ten koste van alles. Actieve geweldloosheid verenigt mensen en is sterker dan conflict.

Lees de vredesboodschap van paus Franciscus: Geweldloosheid - Een stijl van vredespolitiek

De vertaling van de brief van paus Franciscus is tot stand gekomen een samenwerking van De Konferentie Nederlandse Religieuzen, Pax Christi Vlaanderen en PAX.

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.