paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/partners-ikv-pax-christi-lovend-over-samenwerking

Partners IKV Pax Christi lovend over samenwerking

22-04-2013

Hoe ervaren de partners van ontwikkelingsorganisaties de samenwerking met deze ngo’s? Deze vraag werd dit jaar door onderzoeksbureau Keystone voorgelegd aan de partners van zestien Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, waaronder IKV Pax Christi. Uit het onderzoek komt IKV Pax Christi naar voren als een betrouwbare samenwerkingspartner die een duidelijke meerwaarde biedt.

Branchevereniging Partos heeft een globale samenvatting van de resultaten gemaakt. De belangrijkste uitkomsten:

  • 33 partners zijn benaderd; de response was 12 organisaties, oftewel 33%. Het Nederlandse cohort had een response rate van 36% en alle organisaties in totaal lieten een response zien van 43. De uitkomsten zijn daarmee niet noodzakelijkerwijs representatief, maar wel indicatief.
  • Op ‘algemene tevredenheid’ (een index van zeven indicatoren) staat IKV Pax Christi op de 9de plaats, van de 46 deelnemende noordelijke ngo’s. Van de Nederlandse organsiaties is IKV Pax Christi zesde van de 16 organisaties. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat van IKV Pax Christi als een organisatie die respectvolle relaties met haar partners onderhoudt en een reële meerwaarde biedt.
  • Op het gebied van capaciteitsversterking scoort IKV Pax Christi verdeeld. Er is tevredenheid over de capaciteitsversterking op het gebied van leiderschap & management en lobby & beleidsbeïnvloeding, maar IKV Pax Christi  zou meer kunnen doen aan capaciteitsversterking op het gebied van Monitoring en Evaluatie.
  • In het algemeen zijn de partners tevreden over rapportage-eisen. Zij zijn echter minder tevreden over de eisen die gesteld worden aan (de accountantsverklaringen van) de financiële rapportages.
  • IKV Pax Christi wordt gezien als een betrouwbare samenwerkingspartners met een goede sensitiviteit met betrekking tot de strategie die partners uitvoeren en de context waar ze in werken.

De uitkomsten van het onderzoek zijn breder dan hierboven aangegeven. We zullen de komende tijd de basisgegevens nader analyseren en contact opnemen met de partners die daar om gevraagd hebben.  

 

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.