paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/oproep-tot-versteviging-van-het-zuid-soedanese-vredesproces

Oproep tot versteviging van het Zuid-Soedanese vredesproces

09-10-2014

Het vredesproces voor Zuid-Soedan in Ethiopië is opnieuw onderbroken, na moeizame discussies over het mandaat van een overgangsregering en de verdeling van de hoogste posten. In een gezamenlijke oproep dringen lokale organisaties er bij de verschillende deelnemers aan het vredesproces op aan om de stem van Zuid-Soedanese burgers te horen. Ook moeten er voorwaarden worden gesteld aan de te vormen overgangsregering.

Eind september organiseerde PAX samen met het Denis Hurley Peace Institute een workshop voor Zuid-Soedanse maatschappelijke organisaties. De deelnemers kwamen in Juba bijeen om te praten over het vredesproces. Zij maken zich grote zorgen over de moeizame voortgang van de onderhandelingen, waar de focus ligt op machtsverdeling in plaats van op het opstellen van een politieke hervormingsagenda. In een gezamenlijke verklaring komen de lokale organisaties met aanbevelingen voor de vredesonderhandelaars in Ethiopië, de regering van Zuid-Soedan en de internationale gemeenschap.

De organisaties vragen alle deelnemers aan het vredesproces te garanderen dat de stem van burgers wordt gehoord. Zij zouden ook beter moeten communiceren over de voortgang van het vredesproces. Bij de onderhandelingen over een 'Transitieregering van Nationale Eenheid' moet als hoofddoel worden gesteld dat deze een klimaat schept waarin grondwetsherziening, nationale dialoog en de voorbereiding op eerlijke verkiezingen aan bod komen. Nu wordt er vooral nog gedebatteerd over welke partij welke politieke functies krijgt.

De oproep aan de huidige regering is om de restricties op een open maatschappelijk debat op te heffen, zodat de burgers en maatschappelijke organisaties inderdaad hun stem kunnen laten horen. Wanneer er een akkoord volgt uit het vredesproces, begint het echte werk in Zuid-Soedan. De internationale gemeenschap zou dan juist steun moeten blijven bieden, met name bij de aanstelling en het functioneren van de overgangsregering.

Lees hier de verklaring van de Zuid-Soedanese maatschappelijke organisaties.

Lees ook: Meer druk op leiders Zuid-Soedan is nodig

Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.