paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/ook-havens-hebben-rol-bij-aanpak-bloedkolen

Ook havens hebben rol bij aanpak bloedkolen

23-03-2015

Niet alleen energiebedrijven, maar ook havens en kolenterminals die Colombiaanse bloedkolen overslaan moeten verhaal halen bij de steenkoolmijnen van Drummond en Prodeco, stelt PAX. Deze mijnbouwbedrijven moeten zich inspannen voor erkenning en compensatie van de duizenden slachtoffers van paramilitair geweld rondom hun mijnen in de periode 1996-2006, en actief de huidige mensenrechtenschendingen bestrijden.

Nederlandse havens spelen een sleutelrol in de overslag van steenkool. In 2013 werden er in Rotterdam 30,665 miljoen ton kolen overgeslagen. In Amsterdam ging het om 18,5 miljoen ton. Dit blijkt uit gegevens van de havens zelf. Uit eerder onderzoek van SOMO is gebleken dat ruim 40% afkomstig is uit Colombia, inclusief kolen uit de mijnen van Drummond en Prodeco.
Als voorname invoerders van Colombiaanse kolen kunnen de Nederlandse havenbedrijven en de kolenterminals niet met de armen over elkaar blijven staan. Ook zij hebben volgens internationale richtlijnen de plicht om misstanden in hun aanvoerketen aan te pakken.

Mensenrechtenschendingen
Het meest hardnekkige probleem in die keten vormen nog altijd de tienduizenden slachtoffers van mensenrechtenschendingen in de Colombiaanse mijnbouwregio Cesar. In het rapport 'The Dark Side of Coal' van PAX verklaarden daders en getuigen dat Drummond en Prodeco de paramilitairen betaalden en strategische informatie met ze uitwisselden. Slachtoffers die opkomen voor hun rechten worden nog bedreigd en hebben tot op de dag van vandaag geen erkenning gekregen of compensatie ontvangen. Drummond en Prodeco profiteren nog steeds van deze mensenrechtenschendingen, ondermeer doordat ze exploiteren op of naast geroofd land.

Verzoeningsdialoog
PAX vindt dan ook dat Nederlandse havens openlijk bij de mijnbouwbedrijven moeten aandringen op deelname aan een verzoeningsdialoog met de slachtoffers.
Inmiddels heeft minister Ploumen toegezegd zich te zullen inzetten voor een dialoog tussen de slachtoffers en de mijnbouwbedrijven. Ook bij Nederlandse energiebedrijven staat de problematiek op de kaart. Vijf Nederlandse energiebedrijven hebben tijdens een bezoek aan Colombia in november vorig jaar mijnbouwbedrijf Drummond opgeroepen zich in te zetten voor verzoening met de slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen.

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.