paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/ontvoering-christenen-in-syrie-vergt-zorgvuldig-antwoord

Ontvoering christenen in Syrië vergt zorgvuldig antwoord

27-02-2015

De ontvoering van naar schatting enkele honderden Assyriërs door ISIS in Noordoost-Syrië is verontrustend en vergt een zorgvuldig optreden van de internationale gemeenschap. Dat zegt vredesorganisatie PAX in een verklaring die ze vandaag uitgeeft.

De ontvoeringen vonden plaats tijdens gevechten tussen ISIS aan de ene kant en Koerdische en Assyrische troepen aan de andere kant in een aantal Assyrische dorpen in de provincie al-Hassakeh.  Assyriërs zien zichzelf als een aparte etnische groep en spreken een Aramees dialect. Ze behoren tot de Oost-Syrische kerken (Assyrische en Chaldese kerken), die zich onderscheiden van de West-Syrische kerken (Syrisch-orthodox en Syrisch-katholiek).
De afgelopen dagen zijn volgens berichten honderden mensen naar de steden Hassakeh en Qamishli gevlucht. Ze worden opgevangen in kerken en andere openbare gelegenheden. ISIS controleert al maanden het gebied bij de christelijke dorpen. Die dorpen liggen strategisch. Het lijkt er op dat de dorpen in de vuurlinie kwamen te liggen. Vooralsnog lijkt er geen sprake van een verandering in de strategie van ISIS om nu specifiek religieuze minderheden in Syrië te gaan vervolgen. Wel onderstreept de situatie de gevaarlijke manier waarop ISIS zonder enig respect voor menselijk leven van andersdenkenden of –gelovenden burgers terroriseert.

Zorg
Omdat er honderden mensenlevens in het spel zijn is het zeer noodzakelijk dat de internationale gemeenschap met zorg reageert op deze crisis. Overreageren, in retoriek of in militaire handelingen, kan de gegijzelde Assyriërs juist meer in gevaar brengen. Volgens sommige bronnen gebruikt ISIS de Assyriërs als menselijk schild om zich te beschermen tegen luchtaanvallen.

ISIS bestrijden door samen te werken
ISIS vormt niet alleen een bedreiging voor minderheden, de groep heeft ook veel moslims ontvoerd, gedood en op de vlucht gejaagd in Syrië. Veel vreedzame activisten zijn door de groep opgepakt, zoals Samar Saleh, een activiste verbonden aan de Syrische organisatie Kesh Malek, een partnerorganisatie van PAX in Aleppo. De bestrijding van ISIS moet dan ook als doel hebben de bevolking niet verder te verdelen, maar samenwerking en sociale cohesie te bevorderen. Tegen die achtergrond is het zorgwekkend dat verschillende christelijke activisten hebben geuit dat zij een gebrek aan solidariteit vanuit andere groepen ervaren. PAX zoekt samenwerking met partners van alle achtergronden die zich inzetten voor een Syrië waar alle burgers, ongeacht hun religieuze of etnische achtergrond of sekse in vrede en met gelijke rechten kunnen samenleven.

Erfgoed
De aanwezigheid van de Assyrische gemeenschap en hun cultureel erfgoed is in gevaar. De Assyrische gemeenschap leeft al voor een groot deel in de diaspora. Zoals de vernietigingen van ISIS in Mosoel eerder deze week lieten zien, is christelijk en ander niet-islamitisch cultureel erfgoed in gevaar wanneer dit in handen valt van ISIS. Alles moet gedaan worden om de Assyrische gemeenschap en haar cultureel erfgoed in Syrië te bewaren en de facto etnische zuivering of demografische verandering tegen te gaan.

Eerder schreef PAX al in Iraq-Syria Alert I dat militaire middelen niet afdoende zijn om ISIS te bestrijden. Hoewel militaire middelen nodig kunnen zijn om burgers te beschermen, zijn met name langere termijn-strategieën nodig die uitsluiting tegengaan en inclusief bestuur bevorderen en de sociale cohesie in lokale gemeenschappen bevorderen. Verder is het nodig dat de financiële bronnen van ISIS, o.a. via de verkoop van olie, katoen en oudheden, worden afgesneden.
 

Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.