paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/nobelprijs-is-terechte-erkenning-voor-vredeswerk-in-de-hoorn-van-afrika

Nobelprijs is terechte erkenning voor vredeswerk in de Hoorn van Afrika

11-10-2019

PAX feliciteert premier Abiy Ahmed van Ethiopië van harte met het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede 2019. Ahmed wist een einde te maken aan de jarenlange strijd tussen Ethiopië en buurland Eritrea. Hij voerde sinds zijn aantreden in april 2018 in rap tempo democratische hervormingen door.

PAX is onder de indruk van zijn voortvarendheid in het doorvoeren van deze hervormingen: het vrijlaten van politieke gevangenen, terug laten keren van ballingen en meer ruimte bieden aan oppositiegroepen. Hij toont daarbij oog voor het verbeteren van de positie van vrouwen. Daarmee geeft hij een niet te onderschatten signaal af in een regio die kampt met vele langdurige conflicten en bestuurd wordt door veel autoritaire staatshoofden en regeringsleiders.

Bemiddelaar

Het Nobelprijscomité roemt Abiy Ahmed verder om zijn rol als bemiddelaar in internationale conflicten in Afrika. Dit jaar bemiddelde hij in het conflict tussen de militaire raad die voormalig president Bashir afzette en de oppositie. Van onze partners in Soedan komt het beeld naar voren van een zeer respectvolle onderhandelaar die veel aandacht heeft voor het belang van de burgers. We zijn ons terdege bewust van de vele uitdagingen en problemen in deze regio die niet makkelijk op te lossen zijn. Deze prijs kan dus tegelijkertijd gezien worden als erkenning én aanmoediging om dit vredeswerk voort te blijven zetten.

Inclusieve vrede

The International Campaign to Abolish Nuclear weapons (ICAN), waar PAX een belangrijk onderdeel van uitmaakt, ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 2017. We hopen dat Abiy Ahmed met net zo veel trots de Nobelprijs mag ontvangen als wij dat twee jaar geleden deden. We wensen hem toe dat zijn inspanningen – en die van vele anderen –zal resulteren in de opbouw van een meer duurzame, inclusieve vrede in de Hoorn van Afrika.

Lees ook de blog Nobelprijs voor schrijver Handke is slecht voor Balkan en Europa

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.