paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwe-oliewet-zuid-soedan-brengt-ongelijkheid

Nieuwe oliewet Zuid-Soedan brengt ongelijkheid

19-07-2013

Zuid-Soedan staat op het punt een wet aan te nemen, die een bron kan zijn van conflict tussen lokale gemeenschappen in de olierijke gebieden. De nieuwe wet bepaalt dat er van de olie-inkomsten 3% terugvloeit naar de gemeenschappen die in de oliegebieden leven. Dat geld is bestemd voor ontwikkelingsprojecten.

Mooi plan, maar die 3% wordt daarin niet gelijkmatig verdeeld. De gemeenschappen die het dichtst bij de olie-installaties wonen, krijgen een groter deel dan de mensen die verder weg wonen. Sociale onrust en conflict kunnen het gevolg zijn.

IKV Pax Christi heeft samen met het Zuid-Soedanese Academics and Researchers Forum for Development recent onderzoek gedaan in de oliegebieden van Zuid-Soedan. Onderwerp was juist de vraag hoe oliegeld lokaal verdeeld en beheerd zou moeten worden. Het gaat om grote bedragen, die opeens een klein gebied binnenstromen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat vooral de leiders uit de olierijke gebieden zich het geld willen toe-eigenen. Deze leiders zijn vaak niet gekozen door de bevolking. Ook bestaan er nauwelijks systemen om gemeenschapsgeld transparant te beheren.

Zoals de wet er nu uit ziet, zou dit betekenen dat sommige gemeenten veel meer ontvangen dan andere. De kans is groot dat er conflict ontstaat over wie precies tot welke groep behoort en waar gemeenschapsgrenzen lopen. En de gebieden waar het meeste geld naartoe gaat, kunnen een toestroom van mensen verwachten. De meerderheid van de burgers vindt dan ook dat het oliegeld gelijk over alle gemeenschappen verdeeld moet worden. Zij hebben genoeg van de spanningen en conflicten. Velen vinden dat alle gemeenschappen evenveel recht op ontwikkeling hebben.

IKV Pax Christi heeft haar bevindingen gepresenteerd aan het parlement in Zuid-Soedan en gewaarschuwd voor de sociale onrust die een ongelijke verdeling met zich mee kan brengen. Er bestaat nog een zeer kleine kans dat dit onderdeel van de wet nog wordt aangepast, voordat hij officieel door de President wordt ondertekend. In de komende week wordt duidelijk of de stem van de burgers nog zal worden gehoord. De jonge staat Zuid-Soedan vierde onlangs zijn tweejarig bestaan.

Lees meer over de gevolgen van de nieuwe oliewet in Zuid-Soedan.

Lees ook het pleidooi van Global Witness voor het nu snel vaststellen van deze oliewet door de nieuwe regering van Zuid-Soedan. De nieuwe oliewet regelt de inkomstenstromen van deze veruit belangrijkste inkomstenbron van het land.

Omstreden wapens en wapenhandel, Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.