paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwe-campagne-human-security-first

Nieuwe campagne: Human Security First!

15-10-2013

De Verenigde Naties buigen zich komende tijd over de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen als opvolgers van de Millenniumdoelen die in 2015 aflopen. IKV Pax Christi is onder de naam Human Security First een campagne gestart om vrede en veiligheid als specifiek doel op de lijst te krijgen. Zonder veiligheid immers geen ontwikkeling.

In de Millenniumdoelen die in 2000 werden vastgesteld, ontbraken vrede en veiligheid als doelstellingen. Veiligheid is echter voorwaarde voor ontwikkeling en moet dan ook een prominente plek innemen op de ontwikkelingsdoelen voor na 2015. Dit wordt onderbouwd door het feit dat in conflictstaten geen enkel Millenniumdoel is bereikt. Dit is een pijnlijke constatering: de vele goede ambities op het gebied van onder meer gezondheid en onderwijs hebben conflictlanden geen stap verder gebracht.

In mei 2014 beslist de VN wat haar ontwikkelingsdoelen ná 2015 zullen zijn. Om het belang van veiligheid als specifiek doel onder de aandacht te brengen is IKV Pax Christi samen met het Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) een campagne gestart onder de naam Human Security First – Freedom from Fear, Violence and Conflict. De campagne bestaat uit gesprekken achter de schermen bij de VN en een publiekscampagne. Vooral bij dat laatste kun jij ons helpen!

Wat kun jij doen
Op www.humansecurityfirst.org kun je jouw foto uploaden om te laten weten dat ook jij wilt dat vrede en veiligheid als een specifiek doel van de VN moet worden na 2015. Op deze site vind je tevens korte filmpjes van mensen in conflictgebieden die vertellen waarom voor hen veiligheid zo cruciaal is en hoe het ontbreken van die veiligheid hun dagelijks leven beïnvloedt.
Ook lees je meer over human security, wat het inhoudt en waarom het zo belangrijk is.

Eind september was er een eerste belangrijk moment voor de campagne, toen de Algemene Vergadering van de VN over de post-2015 ontwikkelingsdoelen sprak. Wouter Kolk van IKV Pax Christi was erbij en schreef een blog vanuit New York.

Volg de campagne ook op Facebook en Twitter: @humansecurity1.
 

Gender, vrede en veiligheid, Omstreden wapens en wapenhandel

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.