paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuw-vredesakkoord-colombia-met-zorgen

Nieuw vredesakkoord Colombia met zorgen

16-11-2016

PAX is verheugd met de presentatie door Colombiaanse president Santos van een nieuw vredesakkoord tussen de overheid en de FARC. Daarmee is het einde van het meer dan 50 jaar durende gewapende conflict binnen handbereik. De onderhandelingen hebben vier jaar geduurd. Toch blijven er ook zorgen.

Het nieuwe resultaat kwam veertig dagen nadat de Colombiaanse bevolking een eerder gesloten vredesakkoord in een referendum met een kleine meerderheid verwierp. De conservatieve oppositie onder aanvoering van oud-president Uribe presenteerde daarna honderden voorstellen voor veranderingen, waarvan een aanzienlijk deel in het nieuwe akkoord is verwerkt. Het resultaat is volgens de onderhandelaars een verbetering ten opzichte van het vorige akkoord. Naar verwachting zal het nieuwe akkoord snel aan het Colombiaanse congres worden voorgelegd.

Zorgen
PAX is bezorgd over de mogelijke gevolgen van de aanpassingen aan het vredesakkoord. In het oog springen vooral de nieuwe bepalingen ten aanzien van overgangsrechtspraak. Zo zal het beoogde vredestribunaal maar voor een periode van 10 jaar werkzaam zijn, en is het voor slachtoffers alleen tijdens de eerste 2 jaar mogelijk om zaken bij het tribunaal aan te dragen. Ook is er geen plaats meer voor de deelname van buitenlandse rechters. Daarnaast zijn in het huidige akkoord garanties opgenomen voor de huidige landbezitters. Dat is een belemmering voor de teruggave van land aan ontheemde slachtoffers. Experts en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben er al voor gewaarschuwd dat deze aanpassingen zullen bijdragen aan straffeloosheid in de zoektocht naar waarheid, reparatie en gerechtigheid. PAX is dan ook van mening dat daarmee de duurzaamheid van de vrede onder druk komt te staan.

Gerechtigheid
Nadat het akkoord is vertaald in wetgeving en beleid kan begin 2017 worden begonnen met de implementatie ervan. PAX zal de slachtoffers van het geweld actief blijven steunen in hun streven naar gerechtigheid en de implementatie van het vredesakkoord de komende jaren kritisch volgen.  

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.