paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuw-programma-van-pax-met-partners-in-noord-kosovo

Nieuw programma van PAX met partners in Noord-Kosovo

21-12-2016

Een beter bestuur en ontwikkeling voor alle bevolkingsgroepen. Dat willen PAX en partners stimuleren met een nieuw programma in het verdeelde noorden van Kosovo

Bij de startbijeenkomst van het nieuwe programma in de stad Pristina waren een aantal burgemeesters van Noord-Kosovaarse steden aanwezig alsook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Ze werden verwelkomd door vertegenwoordigers van UN-Habitat, van verschillende Kosovaarse ministeries en van de ambassade van Zweden. De partners van het project zijn naast PAX; Community Building Mitrovica en UN-Habitat  (VN-organisatie op het gebied van huisvesting en stedelijke ontwikkeling)    

Integratie
In de vier Noord-Kosovaarse gemeenten wonen voor het merendeel etnische Serviërs. In de rest van Kosovo is er een Albanese meerderheid. Al in 2011 werd tussen Kosovo en het naburige Servië afgesproken dat integratie tussen de twee bevolkingsgroepen moest worden bevorderd. Daarmee zouden alle burgers, ook in de noordelijke regio, van een eerlijk deel van de inspanningen van de overheid kunnen profiteren en het zou zorgen voor rust en stabiliteit op lange termijn.   

Programma
Het programma, gefinancierd door het Zweeds Internationaal Ontwikkelingsagenstschap, is een uniek voorbeeld van samenwerking tussen lokale en internationale organisaties met een afdeling van de VN . Samen zorgen de partners voor een betere grip van lokale overheden op de verdeling van belastingen over projecten en gemeentelijke diensten voor iedereen, voor betere controle op uitgaven en meer samenwerking van gemeenten alsook beter contact en afstemming met nationale overheidsdiensten in de hoofdstad Pristina. Het programma zal drie jaar in beslag nemen.

Innovatie
“Het verbeteren van de kwaliteit en de acceptatie van lokaal bestuur hangt heel erg af van de kracht van maatschappelijke organisaties”, zo zei PAX-programmamedewerker Inge Baanders. “Het is nieuw dat in dit programma zowel aan de aanbod- als aan de vraagkant van een sterkere lokale overheid wordt gewerkt. Dat stimuleert elkaar en we denken dat dat echt resultaat gaat opleveren voor de bevolking van Noord-Kosovo.”

Lange geschiedenis
PAX is al actief in Kosovo sinds voor de oorlog van 1998-99 en werkt sindsdien aan het versterken van vrede en dialoog tussen de gemeenschappen in het noorden van het land. Partner CBM is ontstaan uit een project voor lokaal vredeswerk in de toen sterk verdeelde stad Mitrovica.  Samen met CBM neemt PAX zich voor hard te werken aan verbetering van de relatie burger-overheid en aan de capaciteit van maatschappelijke organisaties om lokale overheden transparanter te krijgen en ter verantwoording te roepen.

 

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Balkan

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.