paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuw-beleid-vs-geen-verarmd-uranium-in-strijd-tegen-isis

Nieuw beleid VS: geen verarmd uranium in strijd tegen ISIS

06-03-2015

De VS hebben laten weten geen verarmd uranium te hebben gebruikt en te zullen gebruiken in de strijd tegen ISIS in Irak en Syrië. Dit betekent een verandering in de houding van de VS ten aanzien van dit chemische giftige en radioactieve materiaal.

Een journalist van het persagentschap IRIN News vroeg het Pentagon naar het gebruik van verarmd uranium in Operation Inherent Resolve, gericht op de uitschakeling van ISIS. In de Irak-oorlog van 2003 werd verarm uranium veelvuldig gebruikt door zowel de VS als het Verenigd Koninkrijk. Grote bezorgdheid ontstond toen afgelopen december bleek dat de VS dezelfde gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten stuurde als waarmee in 2003 meer dan 1 miljoen granaten met verarmd uranium werden afgevuurd. Onder meer in de Tweede Kamer werden hierover vragen gesteld.

Het Pentagon liet de journalist deze week weten dat ‘de VS en Coalitie vliegtuigen geen munitie met Verarmd Uranium hebben gebruikt of zullen gebruiken in Irak en Syrië tijdens de Operatie Inherent Resolve’. Een journalist van de website War is Boring tekende een vergelijkbare reactie op.

Verandering
Dit is een opmerkelijke verandering ten opzichte van de eerdere verklaringen van de Amerikaanse Luchtmacht tegenover een journalist van Al Jazeera: “Als de noodzaak zich voordoet om iets te laten exploderen - bijvoorbeeld een tank – zal [verarmd uranium] worden gebruikt.”

PAX is blij met de nieuwe verklaring van het Pentagon. Het huidige conflict al complex genoeg is en het gebruik van verarmd uranium zou het leed van de Irakese bevolking op lange termijn verergeren.  Het gebruik van verarmd uranium door de VS in 1991 and 2003 leidde in het land al tot grote zorgen over de mogelijke gezondheidseffecten, met name geboorteafwijkingen en leukemie.  Met deze verklaring lijkt de VS zich bewust te zijn van het stigma dat kleeft aan verarmd uranium en daar oook naar te handelen. Dit past in de groeiende terughoudendheid ten opzichte van deze munitie. Daarnaast is het Pentagon ook naarstig op zoek naar alternatieven voor verarmd uranium.

Oproep tot wereldwijd verbod
Afgelopen jaar verzocht Irak de Verenigde Naties om technische assistentie bij het opruimen van de 404.000 kilogram verarmd uranium die in 1991 and 2003 door de Verenigde Staten is verschoten. Daarnaast riep Irak ook op tot een wereldwijd verbod op het gebruik van deze munitie. De Irakese overheid is nog steeds bezig met het opruimen van deze giftige nalatenschap, wat lastig is aangezien de VS weigeren informatie vrij te geven over de precieze plekken waar het is gebruikt.

Afgelopen december hebben 150 staten ingestemd met een resolutie bij de Algemene Vergadering van de VN die oproept om technische assistentie te bieden aan getroffen landen, een terughoudende aanpak met betrekking tot verarmd uranium gebruik en volledige openheid.

Lees hier over het werk van PAX op het gebied van verarmd uranium.

Omstreden wapens en wapenhandel, Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.