paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/ngos-duque-voer-het-vredesakkoord-uit-en-bescherm-je-burgers

Ngo's: 'Duque, voer het vredesakkoord uit en bescherm je burgers'

24-10-2018

De Colombiaanse president Duque is vandaag in Brussel om zijn plannen rondom het vredesakkoord toe te lichten. Aanleiding voor Colombiaanse en Europese ngo's, waaronder PAX, om Duque op te roepen het akkoord eindelijk volledig uit te voeren. Want de vrede staat onder zware druk nu elke week weer meerdere sociale leiders worden vermoord.

Alleen dit jaar al zijn 110 mensenrechtenactivisten vermoord, gemiddeld vier per week. Sinds 2016 zijn dat er ruim 340. De implementatie van het vredesakkoord, dat in november 2016 werd ondertekend tussen de regering van voormalig president Santos en de guerrillabeweging FARC, staat op losse schroeven sinds de verkiezing van Duque. Hij is een verklaard tegenstander van het akkoord. Het is nog wachten op zijn concrete plannen, maar dat Duque de begroting voor het vredesakkoord heeft gehalveerd voor 2019 is een slecht teken.


Drie belangrijke stappen
Daarom roepen de vredes- en mensenrechtenorganisaties Duque op om het volgende te doen:

  • het vredesakkoord tussen de FARC en Colombiaanse overheid  volledig implementeren;
  • de afspraken om de levens van mensenrechtenverdedigers te beschermen naleven;
  • het opzetten van een samenwerking tussen de EU, de Colombiaanse overheid en het maatschappelijk middenveld voor betere naleving van het vredesakkoord.

Premier Rutte
Daarnaast hebben Europese ngo's Duque uitgenodigd om deel te nemen aan de Europese Vredesconferentie over Colombia in Brussel op 23 en 24 januari. Voor die tijd, in november, gaat premier Mark Rutte naar Colombia voor een handelsmissie. PAX drukt Rutte op het hart dat hij tijdens die missie de mensenrechten hoog, en niet vrijblijvend, op de agenda moet zetten en in gesprek gaat met de sociale leiders in het land. Nederland kan niet grootschalige handel drijven met een land waarin de mensenrechten, ook door bedrijven, met voeten worden getreden. Programmaleider Maurice van Beers, van PAX: “Ook bedrijven die plannen hebben om te ondernemen in Colombia moeten zich bewust zijn van de risico’s wanneer het vredesakkoord niet wordt nageleefd. In veel gebieden woedt een bloedige strijd om controle over grond en natuurlijke hulpbronnen. Nederland moet een heldere boodschap afgeven dat handel alleen mogelijk is als de mensenrechten worden gerespecteerd.”

Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.