paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/nederlandse-aanschaf-bewapende-drones-nee-tenzij

Nederlandse aanschaf bewapende drones: nee, tenzij

31-10-2013

Nederland zou niet moeten overgaan tot de aanschaf en inzet van bewapende drones tenzij een uitvoerige (inter)nationale discussie is gevoerd over de morele, militaire en politieke dilemma’s rond de inzet van drones. Daarnaast moeten er duidelijke normen komen voor onder andere aansprakelijkheid bij het gebruik van bewapende drones. Dat stelt IKV Pax Christi in haar notitie ‘Armed and Dangerous? De positie van IKV Pax Christi inzake bewapende drones’.

Het gebruik van drones, onbemande vliegtuigen, is het afgelopen decennium flink toegenomen. Sinds 2003 worden bewapende drones gebruikt in militaire interventies zoals in Irak en Afghanistan; voor buitenrechtelijke executies door onder andere de Amerikaanse geheime dienst in Afghanistan, Somalië en in Jemen; en door Israël in de Gazastrook. Bij deze operaties zijn tot nu zeer waarschijnlijk al vele honderden onschuldige burgers, waaronder tientallen kinderen, omgekomen.

IKV Pax Christi is erg bezorgd over deze ontwikkelingen en plaatst grote vraagtekens bij het toenemende gebruik van bewapende drones. Ook de Nederlandse regering is van plan vier middelgrote onbewapende drones aan te schaffen die ingezet kunnen worden voor militaire operaties. De optie om deze in een later stadium te bewapenen, blijft daarbij nadrukkelijk open.

Aanvallen wordt eenvoudiger
In juli dit jaar stelde Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) dat de bewapende drone niet anders van karakter is dan andere wapensystemen. IKV Pax Christi is echter van mening dat drones door de nieuwe mogelijkheden en capaciteiten die zij bieden, wel degelijk verschillen van bestaande, bemande toestellen. De beslissing om tot aanvallen over te gaan kan bijvoorbeeld bij onbemande systemen gemakkelijker worden: de risico’s voor de ‘eigen’ militairen zijn immers veel minder groot. De vredesorganisatie vindt dan ook dat Nederland niet moet overgaan tot aanschaf en inzet van bewapende drones tenzij aan enkele voorwaarden wordt voldaan.

Morele dilemma’s
In ieder geval moet op politiek niveau een uitvoerige discussie worden gevoerd over de morele, militaire en politieke dilemma’s rond het gebruik van bewapende drones. Daarnaast vindt IKV Pax Christi dat duidelijke afspraken over uitwisseling van met drones verkregen informatie moeten worden gemaakt, zodat deze inlichtingen niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld buitenrechtelijke executies. Ook stelt de vredesorganisatie dat de Nederlandse regering een evaluatiemoment moet instellen waarop gekeken wordt welke impact bewapende drones hebben op burgers in conflictgebieden. Dragen drones op de lange termijn wel bij aan oplossing van conflicten? Uit onderzoek blijkt immers dat gebruik van drones geweld juist aanwakkert.

Lees hier de gehele notitie ‘Armed and Dangerous? De positie van IKV Pax Christi inzake bewapende drones

Lees hier meer over het werk van IKV Pax Christi op het gebied van drones

Omstreden wapens en wapenhandel, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.