paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/nederland-neemt-met-dubbele-motieven-deel-aan-vn-missie-in-mali

Nederland neemt met dubbele motieven deel aan VN-missie in Mali

01-11-2013

Gelet op de voortdurende instabiliteit in de Sahel is het van belang dat de Verenigde Naties (VN) present zijn in Mali. “Nederlandse deelname aan de VN-missie in Mali is verstandig, zolang deze bijdraagt aan de bescherming van burgers en het bereiken van een politieke oplossing. Onder die voorwaarden is internationale interventie beter dan internationale onverschilligheid”, aldus Jan Gruiters, algemeen directeur van IKV Pax Christi.

De VN-missie MINUSMA geniet brede steun. Binnen de Veiligheidsraad, bij de nieuwe regering van Mali en onder de lokale bevolking. Blijvende steun van de bevolking zal echter vooral afhangen van de mate waarin MINUSMA bijdraagt aan de bescherming van burgers en het overbruggen van de politieke en economische breuklijnen binnen Mali. Daarom is het essentieel de lokale bevolking steeds te betrekken bij de Nederlandse besluitvorming en bijdrage aan deze VN-missie.

IKV Pax Christi verwelkomt de uitzending van civiele deskundigen op het gebied van de bescherming van burgers door Nederland. Deze deskundigen moeten zorg dragen voor betrokkenheid van burgers van Mali bij de uitvoering en de tussentijdse evaluatie van de missie.
IKV Pax Christi vindt dat het onder voorwaarden verstandig is dat Nederland verantwoordelijkheid neemt voor de bevordering van de internationale rechtsorde en de bescherming van burgers in Mali.

Tweeslachtig
De motieven voor de Nederlandse deelname aan MINUSMA zijn echter tweeslachtig. De Nederlandse regering benadrukt bij de presentatie van haar besluit vooral de bestrijding van internationaal terrorisme en criminaliteit. In de brief aan de Tweede Kamer verwijst zij echter ook naar solidariteit met de burgerbevolking van Mali.

Deze tweeslachtigheid kan tot complicaties leiden tijdens de uitvoering van de missie. Het jagen op terroristen kan immers ten koste gaan van de veiligheid van burgers. IKV Pax Christi vindt dat de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA ondubbelzinnig moet bijdragen aan de human security van burgers in Mali. Deze veiligheid is alleen duurzaam te waarborgen door een politieke oplossing voor het conflict. De Tweede Kamer zou de regering vooral hierop moeten bevragen.

Ontwikkelingsrelevant
De chronische politieke en economische verwaarlozing van het Noorden van Mali vormt de kern van het conflict en de voedingsbodem voor terrorisme en criminaliteit. Het succes van MINUSMA is daarom afhankelijk van het proces van nationale dialoog en verzoening. En van de bereidheid van de regering om te hervormen en verantwoordelijkheden te decentraliseren. Dit zal een enorme, vooral politieke inspanning vergen. Het is daarom verwonderlijk dat Nederland niet meer diplomaten en civiele deskundigen uitzendt, die het politieke proces in Mali kunnen ondersteunen.

Nederland draagt vooral bij aan het vergaren van inlichtingen. Het is nog onduidelijk of het verzamelen van deze inlichtingen in het teken staat van terrorismebestrijding, of de bescherming van burgers in Mali dient. Daarnaast blijft onduidelijk of de inlichtingen alleen gebruikt zullen worden door MINUSMA, of ook door de Franse parallel force Serval en welke voorwaarden daarbij dan van toepassing zijn.

Het antwoord op deze vragen is relevant, ook omdat de missie wordt gefinancierd door het Budget Internationale Veiligheid (BIV), waarvoor minister Ploumen van  Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verantwoordelijk is. Deze financiering veronderstelt immers dat de Nederlandse bijdrage ontwikkelingsrelevant is en in het  teken staat van de bescherming van burgers.

Gender, vrede en veiligheid, Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.