paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/moge-de-schreeuw-om-vrede-ieders-hart-bereiken-zodat-allen-de-wapens-neerleggen

'Moge de schreeuw om vrede ieders hart bereiken zodat allen de wapens neerleggen'

05-09-2013

Pax Christi Nederland ondersteunt deze hartenkreet van Paus Franciscus en zijn oproep tot een vasten en gebed op 7 september van 19.00 uur tot middernacht.

Pax Christi werkt met het IKV al sinds 2003 samen met vredesactivisten in Syrië die verlangen naar een menswaardig bestaan omdat mensen in vrede en vrijheid willen leven. De regering heeft dit geweldloos verlangen lange tijd onderdrukt en tenslotte met bruut geweld neergeslagen. Sinds 2011 heeft het geweld  zich  als een besmettelijke ziekte in de samenleving verspreid.

Wij zijn bijzonder getroffen door het onnoemlijk lijden dat veroorzaakt wordt door het voortdurende geweld en de gebrekkige politieke wil om dit geweld dat gepaard gaat met de meest ernstige oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid  te stoppen en een politieke oplossing te zoeken.

Iedere dag komen er vele dodelijke slachtoffers bij en ontvluchten steeds meer mensen het ongebreidelde oorlogsgeweld.

We denken aan alle gewone burgers, mannen, vrouwen en kinderen die hard getroffen worden door het geweld dat zich aan hen opdringt.

We vergeten hen niet die zich onvermoeibaar inzetten om ieder leven te beschermen en de vrede najagen. Er zijn nog steeds vele vredesactivisten die trachten het geweld te ontmaskeren en activiteiten opzetten om de menselijke waardigheid te beschermen.

We denken ook aan die kerken die zich inzetten om noodhulp te geven aan allen die het nodig hebben.

In de overtuiging dat wij de Syriërs van goede wil niet in de steek mogen laten en hen ten volle willen ondersteunen in hun verlangen naar vrede sluiten wij ons aan bij de oproep van Paus Franciscus.

Er staat veel op het spel. Niet alleen het leven van iedere Syriër, niet enkel de toekomst van het Syrische volk en de stabiliteit in de gehele regio. Maar ook de morele geloofwaardigheid en de politieke betrouwbaarheid van de internationale statengemeenschap staan op het spel. Immers staten en regeringen hebben de verantwoordelijkheid om in VN verband mensen te beschermen tegen de meest ernstige internationale misdrijven en samen te zoeken naar een politieke uitweg. Regeringsleiders moeten zich laat leiden door de schreeuw om vrede, door het verlangen naar een waardig bestaan en niet door kortzichtige eigen nationale belangen en machtsaanspraken

Pax Christi meent dat elke interventie in het conflict alleen maar kan bijdragen aan vrede indien deze steun heeft van de VN, effectief bijdraagt aan het beschermen van mensen en een politieke oplossing dichterbij brengt. Wij doen ook een beroep op de barmhartigheid om vele Syrische vluchtelingen bij te staan, om de terugkeer naar hun land mogelijk te maken, en als het nodig is hen ruimhartig een schuilplaats te bieden, ook op Nederlandse bodem.

Het is werkelijk een gepast moment om gezamenlijk te vasten en te bidden voor het Syrische volk en voor allen die stappen kunnen zetten om vrede dichterbij te brengen.

Mgr. Adrianus van Luyn
President Pax Christi Nederland

 

Gender, vrede en veiligheid, Midden-Oosten, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.