paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/minister-ploumen-neemt-rapport-pax-in-ontvangst

Minister Ploumen neemt rapport PAX in ontvangst

01-07-2014

Op maandag 30 juni nam minister Ploumen (buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) het eerste exemplaar van het PAX rapport The Dark Side of Coal in ontvangst. Het rapport werd aangeboden door twee Colombiaanse partners van PAX: Antonio Calvo Silva (advocaat van de slachtoffers) en Jerardith Nieto (slachtoffer).

Lees hieronder haar speech.

Speech voor de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, in ontvangst nemen rapport ‘The dark side of coal’ van Pax for Peace, 30 juni 2014.

Dames en heren,

Allereest, dank aan onze gasten uit Colombia voor hun komst. Dank voor de lange reis die ze gemaakt hebben om hier vandaag aanwezig te zijn, maar ook voor hun moed om dingen bespreekbaar te maken. Dank ook aan Pax voor het doorzettingsvermogen om wat er gebeurd is op papier te zetten. En dank aan FNV voor hun betrokkenheid.

Twee weken geleden heeft Colombia met de herverkiezing van president Santos opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar beëindiging van het conflict dat al een halve eeuw woedt in het land. In zijn overwinningsrede beloofde Santos dat niemand vrijuit zal gaan. En hij toonde zich realistisch. Door te erkennen dat het nog heel moeilijk zal worden om te zorgen dat er een vrede komt die niet alleen rechtvaardig is, maar ook duurzaam.

Nu komt het erop aan. Als er eindelijk vrede is kan het land zich richten op de vele andere problemen waar het nog mee kampt. Eén van die problemen is de reden dat wij vandaag hier samen zijn: het verleden met de rechtse paramilitaire groepen.

Vele Colombianen hebben zwaar geleden onder tal van mensenrechtenschendingen, van landroof tot verdwijningen en moord. Dit rapport schetst op indringende wijze de angst die het land en zijn mensen jarenlang in de greep heeft gehouden. Het geweld en terreur en contraterreur hebben diepe sporen getrokken. Het is goed dat Pax for Peace hierop de aandacht vestigt.

Erkenning van het gedane onrecht is essentieel en waar mogelijk moeten de slachtoffers worden gecompenseerd. Dat is niet alleen een morele plicht. Het is ook een voorwaarde om tot duurzame vrede te kunnen komen. Nederland moedigt alle partijen aan om zich in dit pijnlijke traject naar genoegdoening zo open en eerlijk mogelijk op te stellen.

Het is nu in eerste aanleg aan de overheid en het rechtssysteem in Colombia om vrede, verzoening en genoegdoening gestalte te geven. Betekent dat dat Nederland zich afzijdig zal houden? Nee! Ik ben in overleg met de regering in Bogota om te bekijken of Nederland een rol kan spelen in de implementatie van een mogelijk vredesakkoord. En zo ja: hoe? De Colombiaanse overheid heeft mij laten weten een verdere verkenning tot samenwerking te waarderen. Bijvoorbeeld op het gebied van ‘transitional justice’ en erkenning en genoegdoening van slachtoffers.

Dat is ook één van de redenen dat ik in november Colombia bezoek. Om met lokale overheden én internationale organisaties overleg te voeren, onder andere met Drummond en vele ngo’s die ik hier vandaag ook in de zaal zie zitten. Bovendien vragen we in de EU aandacht voor dit onderwerp. Ik zet me als minister graag voor deze zaak in. Soms is wat onmogelijk lijkt, alleen maar heel moeilijk. Met alle partijen moeten we zoeken naar oplossingen. En daarom wil ik ook met alle partijen in gesprek.

Dank u wel.


Lees ook: Energiebedrijven moeten stoppen met de inkoop van 'bloedkolen'
Kom in actie en Stop Bloedkolen

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.