paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/minister-blok-roep-rusland-ter-verantwoording-om-bombardementen

Minister Blok, roep Rusland ter verantwoording om bombardementen

20-06-2019

Minister Blok moet Rusland ter verantwoording roepen vanwege de verschrikkingen in het Syrische Idlib. Daarvoor dient hij de Russische ambassadeur te ontbieden. PAX roept hem daartoe op, samen met onder andere Amnesty International, Cordaid en VluchtelingenWerk Nederland. Het bombarderen van onschuldige burgers en ziekenhuizen door Rusland moet stoppen.

In de oproep, die door nog veel andere organisaties is ondertekend, staat het volgende: "De afgelopen weken zijn de bloedigste geweest sinds het opvoeren van de aanvallen in Idlib. Iedere dag worden er mensen gedood bij luchtaanvallen en beschietingen door de Syrische en Russische legers. Dagelijks sterven er kinderen in het puin. De oorlog in Idlib is een oorlog tegen burgers. De meest vreselijke wapens, zoals vatenbommen, fosforgranaten en clusterbommen, worden ingezet bij aanvallen op woonwijken, markten, scholen en ziekenhuizen. Alleen al in de afgelopen maand werden meer dan 25 ziekenhuizen gebombardeerd."

Kwalijke rol Rusland

"Rusland – lid van de VN-Veiligheidsraad die de internationale vrede en veiligheid moet bewaken – is direct betrokken bij de aanvallen op burgers in Syrië. Russische vliegtuigen vallen dorpen en steden in Idlib aan. En het zijn Russische wapens die worden losgelaten op de burgers in Idlib. Zolang de internationale gemeenschap wegkijkt, kunnen de daders hun gang blijven gaan. Nederland heeft zich al uitgesproken tegen de vijandelijkheden in Idlib, daarvoor zijn wij u, minister Blok, zeer erkentelijk. Maar er is meer nodig om een eind te maken aan het geweld."

‘Ontbied Russische ambassadeur’

"Als Nederlandse vredes-, mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties die direct in contact staan met bedreigde burgers in Idlib, richten wij ons tot u met het dringende verzoek om Rusland ter verantwoording te roepen. Wij vragen u de Russische ambassadeur te ontbieden om opheldering te vragen over de betrokkenheid van het land bij deze misdaden en Rusland aan te spreken op zijn verplichtingen onder het humanitair oorlogsrecht. Wij vragen u uw optreden richting Rusland te coördineren met de ministers van andere Europese landen en de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie om gezamenlijk te komen tot vervolgstappen als Rusland de aanvallen op burgers niet staakt. We vragen u met klem om alles te doen wat binnen uw macht en mogelijkheden ligt om bij te dragen aan het stoppen van het geweld, zodat er een eind komt aan het lijden van de burgers in Idlib."

Breed gedragen oproep

De oproep aan minister Blok komt van PAX, Amnesty International, CCSD Europe, Cordaid, Free Press Unlimited, Hivos, Peace SOS, Save the Children, Stichting Female Journalist Network, Syria Legal Network, Syrische Comité in Nederland, Tear, VluchtelingenWerk Nederland en WO+MEN.

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.