paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/mensenrechtendag-vergeet-syrie-niet

Mensenrechtendag : Vergeet Syrië niet

10-12-2013

Vandaag is het vijfenzestig jaar geleden dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is aangenomen. De meest fundamentele mensenrechten worden nog dagelijks geschonden in de Syrische burgeroorlog: honger wordt als wapen ingezet.

Het regime van Assad zet bewust en systematisch honger in als wapen tegen steden en gemeenschappen die de oppositiegroepen steunen. Uit de voorsteden rond Damascus zoals Deraya en Moadhamiyat al-Sham berichten activisten hoe het beleg door het regeringsleger gepaard gaat met een bewuste uithongeringspolitiek. Op de muren rond de wijk is de dreigende leus "overgave of uithongering" te zien. Jonge vrijwilligers vechten zich iedere twee weken door de blokkades heen voor  een paar uur aanvoer van voedsel, medicijnen en drinken. Op hun beurt hongeren jihadistische oppositionele milities enkele shiitische en alawitische stadjes Zahra en Nibl uit.

De VN-organisaties en humanitaire hulpverleners beklagen zich terecht over het gebrek aan toegang tot grote delen van Syrië die nu onder controle van de oppositie zijn. Hulp aan mensen in die gebieden moet ook nog steeds in Damascus de douane passeren en blijft zo geheel onder regime controle. Via Turkije mag van het regime van Assad überhaupt geen hulp geleverd worden, VN-organisaties achten zich daar vanwege internationale juridische regels aan gebonden.

De VN erkennen het bewuste en systematische karakter van de uithongering nog niet. De Veiligheidsraad lijkt niet te kunnen komen tot een eenduidige veroordeling. Bewust uithongeren van de bevolking is als ernstige schending (grave breach) van de Vierde Geneefse Conventie een oorlogsmisdaad, die niet verzwegen en onbeantwoord mag blijven.

IKV Pax Christi roept op tot internationaal onderzoek naar en veroordeling van het gebruik van honger als wapen. Op initiatief van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft de Tweede Kamer de Nederlandse regering daartoe eveneens opgeroepen.

  • Vorm een internationale coalitie van landen in de VN die zich publiekelijk willen inzetten voor de doorverwijzing van Syrië naar het Internationale Strafhof (ICC)
  • Pleit voor een voorbereidend onderzoek door het ICC naar het gepland en systematisch gebruik van honger als wapen in Syrië door de strijdende partijen als voorbereiding op strafrechtelijke vervolging
  • Vraag één van de leden van de VN Veiligheidsraad op korte termijn een resolutie in te dienen omtrent de inzet van honger als wapen in Syrië en de doorverwijzing naar het ICC.
Gender, vrede en veiligheid, Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.