paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/meer-mensen-slachtoffer-van-landmijnen

Meer mensen slachtoffer van landmijnen

22-11-2016

Steeds meer mensen raken gewond of komen om door landmijnen, een wapen dat sinds 1997 verboden is. Vooral burgers worden door landmijnen en andere niet-ontplofte oorlogsresten getroffen. Deze alarmerende constatering is één van de bevindingen uit de jaarlijkse Landmine Monitor, vandaag gepubliceerd door de International Campaign to Ban Landmines (ICBL) waar PAX lid van is.

Volgens de Landmine Monitor werden vorig jaar 6461 mensen slachtoffers van landmijnen en andere onontplofte oorlogsresten. Dit is een stijging van 75% ten opzichte van 2014, en het hoogste aantal geregistreerde slachtoffers in een jaar sinds 2006. De overgrote meerderheid van de slachtoffers, maar liefst 78%, is burger.

Gewapende conflicten in Libië, Syrië, Oekraïne en Jemen zijn de voornaamste oorzaak van de sterke toename van het aantal slachtoffers. Daarnaast worden getroffenen vaker geregistreerd, waardoor het aantal slachtoffers exacter is vast te stellen.

Nieuw gebruik van landmijnen
Nieuw gebruik van landmijnen door staten is uiterst zeldzaam. Dit komt door het succes van het Landmijnenverdrag uit 1997. Meer dan 80% van alle landen is bij dit verdrag aangesloten. Myanmar, Noord-Korea en Syrië, die niet aangesloten zijn bij het verdrag, zijn de enige landen waarvan het  regeringsleger actief landmijnen gebruikten in het afgelopen jaar. In tenminste tien landen gebruikten niet-statelijke gewapende groeperingen landmijnen. Het gaat om Afghanistan, Colombia, Irak, Libië, Myanmar, Pakistan, Syrië, Oekraïne, Jemen en Nigeria.

Meer ontmijning
Landen zetten in 2015 ook stappen met het veilig maken van land waar onontplofte landmijnen liggen. Volgens de Landmine Monitor werd wereldwijd tenminste ongeveer 171 km2 land vrijgemaakt van landmijnen. Voor ontmijning en hulp aan slachtoffers was echter veel minder geld beschikbaar; de internationale en nationale steun nam in totaal af met 139 miljoen dollar (130 miljoen euro). Als één van de vijf grootste donoren trok Nederland hier in 2015 22,1 miljoen dollar (ruim 20 miljoen euro) voor uit.

Een wereld zonder landmijnen in 2025
Het verontrustend hoge aantal nieuwe slachtoffers ten gevolge van landmijnen en niet-ontplofte oorlogsresten toont opnieuw aan hoe belangrijk het is dat uiteindelijk alle landen dit wapen in de ban doen. Volgende week komen lidstaten van het landmijnenverdrag bijeen in Chili om de voortgang van het verdrag te bespreken. Deze landen hebben zich gecommitteerd aan het doel om landmijnen in 2025 de wereld uit te hebben. PAX roept als lid van de ICBL alle staten op om alles in het werk te stellen deze ambitie te realiseren.

Omstreden wapens en wapenhandel

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.