paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/meer-conflicten-door-opwarming-aarde-kom-ook-naar-klimaatmars

Meer conflicten door opwarming aarde, kom ook naar klimaatmars

05-03-2019

Extreem weer, overstromingen en hittegolven zorgen voor een tekort aan schoon drinkwater, natuurlijke hulpbronnen en voedsel. Dit werkt conflicten in de hand. PAX loopt dan ook mee met de klimaatmars op zondag 10 maart in Amsterdam. Loop jij ook mee?

We komen op veel plekken waar PAX werkt de oorzaken en gevolgen tegen van de klimaatverandering. Van de vervuilende kolenindustrie in Oost-Europa tot de verwoestijning in Afrika. Regeringen en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en in actie komen om de opwarming van de aarde én de voedingsbodem voor conflicten te beperken.

Van groot belang

Het is van groot belang dat de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk wordt teruggedrongen en dat er voldoende maatregelen worden getroffen om mensen, wereldwijd, te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. In 2015 spraken 195 wereldleiders in Parijs af om de opwarming van de aarde. PAX staat achter het klimaatakkoord van Parijs en roept iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan de afspraken die hierin gemaakt zijn.

Loop mee

Ook burgers hebben hierin een rol te spelen. Door te kijken naar het eigen handelen én door op te staan, door regering en bedrijven te wijzen op wat er op het spel staat. Doe mee op 10 maart, lees hier alles over de klimaatmars. Op het programma staan onder andere: Claudia de Breij (winnaar van de PAX Duif), rapper Typhoon en klimaatwetenschapper Heleen de Conick. Zoals de organisatoren van de mars zeggen: ‘Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet. Doe mee.’

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.