paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/mediatie-in-conflicten-hoe-doen-jullie-dat-nou

Mediatie in conflicten, hoe doen jullie dat nou?

26-07-2012

In Kosovo kwamen 22 vredesactivisten verbonden aan IKV Pax Christi uit Europa, Midden-Oosten en Afrika bij elkaar. Zij dachten na over vragen als 'Hoe neem je de vijandbeelden in je eigen hoofd weg?' en 'Hoe zorg je dat de jeugd in je land niet zo radicaal denkt?'

De praktijkmensen werden geconfronteerd met de theorieën over vredesonderhandelingen en conflictbemiddeling. Welke theorieën kunnen ze in eigen land toepassen en hoe kunnen ze leren van elkaar?

We analyseerden de rol van IKV Pax Christi in conflictbemiddeling en de rol van partnerorganisaties. Die laatsten spelen vaak de rol van mediator, terwijl IKV Pax Christi veelal een facilitaterende rol heeft.

Dat dialoog niet voor watjes is, werd al op de eerste dag van het seminar duidelijk. We hoorden verhalen van verlies van familieleden, vluchteling worden in je eigen land, huis en haard verliezen, en dan toch juist je inzetten voor vrede. Om dan met een open blik, tolerant, respectvol en met heel veel geduld verder te gaan, vergt veel van mensen.

Daarom is het goed dat deze vredesactivisten, helden, vredesambassadeurs, merken dat ze er niet alleen voor staan. Een dagdeel bezochten we een plek in Kosovo waar conflictbemiddeling nog aan de orde van de dag is. Theorie en praktijk blijven nauw verbonden. Als conflictbemiddelaar eens naar een ander conflict kijken, gaf soms ook nieuwe inzichten. IKV Pax Christi gaat door met het verder leren en vergelijken van de theorie en praktijk van mediatie.

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.