paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/maatschappelijke-organisaties-vragen-om-humaan-asielbeleid

Maatschappelijke organisaties vragen om humaan asielbeleid

25-06-2018

Twintig maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties, waaronder PAX, reageren met afschuw op het instemmen van de Tweede Kamer met het nieuwe asielplan van de EU. Met een gezamenlijke oproep vragen zij de regering om juist een humaan asielbeleid in lijn met het internationale recht.

EU-president Tusk heeft als mogelijke oplossing van het migratie- en vluchtelingenvraagstuk voorgesteld om Europa af te sluiten voor mensen op de vlucht. Opvang, bescherming en hulp voor kwetsbaren wordt daarmee afgeschoven op landen die daar stuk voor stuk minder toe in staat zijn dan EU landen zelf. In de gezamenlijke advertentie zeggen de organisaties: “Er is groot verschil tussen opvangen in de regio en opsluiten in de regio”.

Onacceptabel
“Europa afsluiten voor kwetsbare mensen op de vlucht is onacceptabel. Wij vragen de Nederlandse regering om moreel leiderschap en een asielbeleid dat recht doet aan waar Europa voor staat: menselijkheid, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Niemand vlucht vrijwillig”, aldus de organisaties.

PAX vindt het idee dat ook buiten de EU kan worden bepaald wie recht heeft op bescherming niet ondenkbaar. Maar alleen als zo’n systeem gegarandeerd voldoet aan internationale verdragen. En alleen als het onderdeel is van een bredere benadering van migratie waarbij ook de redenen om te vluchten en te migreren zoals oorlog en armoede worden aangepakt. Bovendien is een goed functionerend Europees asielbeleid gebaseerd op solidariteit en het delen van verantwoordelijkheid voor de wereldwijd 68,5 miljoen vluchtelingen en ontheemden een voorwaarde.

De actie wordt gesteund door: Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, CARE Nederland, Cordaid, Het Rode Kruis, Hivos, ICCO/Kerk in Aktie, Oxfam Novib, PAX, Plan Nederland, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Tear, Terre des Hommes, Vluchtelingenwerk Nederland, War Child, World Vision en ZOA.

Amnesty International is een petitie gestart om president Tusk van de Europese Raad op te roepen ervoor te zorgen dat de havens voor vluchtelingen openblijven en er een rechtvaardig Europees asielbeleid komt.

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.