paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/maak-veiligheid-tot-nieuw-millenniumdoel

Maak veiligheid tot nieuw Millenniumdoel

24-09-2013

De looptijd van de huidige Millenniumdoelen is bijna voorbij. Deze week buigt de VN zich over haar ontwikkelingsdoelen ná 2015. IKV Pax Christi pleit voor vrede en veiligheid als onderdeel van deze nieuwe ontwikkelingsagenda. Zonder veiligheid immers geen ontwikkeling.

In 2000 stelden de Verenigde Naties zich een aantal doelstellingen op het gebied van ontwikkeling die in 2015 gerealiseerd moesten zijn. Dit waren doelen zoals het uitbannen van extreme armoede, het terugdringen van kindersterfte en het garanderen van onderwijs voor iedereen.

Hoewel een aantal van deze doelen is bereikt, moeten we helaas ook concluderen dat conflictstaten ernstig zijn achtergebleven in het realiseren van deze doelen. Sterker nog: in door conflict verscheurde landen is niet één Millenniumdoel gerealiseerd.

Vrede en veiligheid
Dit komt voornamelijk omdat de specifieke doelstelling op het gebied van vrede en veiligheid ontbrak. Alle andere – zeer belangrijke – doelen hebben daardoor in conflictgebieden nauwelijks kans van slagen. Wie moet vrezen voor zijn leven, heeft niets aan doelen op het gebied van onderwijs.
Veiligheid is de sleutel voor ontwikkeling en moet altijd op de eerste plaats komen, zodat ook landen waar conflict heerst een kans hebben op ontwikkeling.

Onder de naam Human Security First start IKV Pax Christi samen met het Global Platform for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) een internationale campagne om vrede en veiligheid op de lijst met VN-ontwikkelingsdoelen voor na 2015 te krijgen. Deze week voeren wij achter de schermen bij de Algemene Vergadering van de VN gesprekken met delegaties om hen te overtuigen van het belang van veiligheid. Begin oktober gaat de campagne officieel van start met een actiewebsite.

Lees hier de beleidsbrief over de post-2015 ontwikkelingsdoelen die naar de Tweede Kamer is verstuurd.

IKV Pax Christi en GPPAC stuurden ook een Open Brief aan de Verenigde Naties. Deze brief is hier te lezen.
 

Gender, vrede en veiligheid, Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Omstreden wapens en wapenhandel, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.