paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/maak-actieplan-voor-genoegdoening-colombiaanse-slachtoffers

Maak actieplan voor genoegdoening Colombiaanse slachtoffers

25-02-2015

Er moet zo snel mogelijk een actieplan komen waarin staat hoe de vijf Nederlandse energiebedrijven en de overheid zich gaan inzetten voor genoegdoening van de slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen rond de Colombiaanse steenkoolmijnen. Tot nu toe zijn erkenning en compensatie voor de duizenden doden en tienduizenden ontheemden nog geen stap dichterbij gekomen.

Dat is de dringende oproep van PAX aan minister Ploumen en de vijf Nederlandse energiebedrijven E.ON, Essent, Nuon, Delta en Electrabel.

In november vorig jaar bezochten de minister en de directeuren van de energiebedrijven de steenkoolmijn van Drummond in het Colombiaanse Cesar. Gezamenlijk riepen de energiebedrijven Drummond op om zich in te zetten voor verzoening met de slachtoffers. Ondanks deze belangrijke eerste stap van de energiebedrijven is er nog geen enkele aanwijzing dat Drummond en Prodeco aan deze oproep gehoor geven.

Actieplan
Er moet dan ook zo snel mogelijk een gezamenlijk actieplan van de minister en de energiebedrijven komen met concrete afspraken gericht op een verzoeningsdialoog tussen mijnbouwbedrijven en slachtoffers. PAX stelt onder meer voor dat de energiebedrijven gezamenlijk én ieder van hen afzonderlijk in gesprek gaan met de mijnbouwbedrijven Drummond en Prodeco, en dat zij een open brief aan de slachtoffers sturen.

PAX hoopt dat Tweede Kamerleden vandaag tijdens het algemeen overleg in de Kamer waar de handelsreis van minister Ploumen naar Colombia wordt besproken, de minister oproepen haast te maken met een actieplan.

Duitsland
Ook vanuit Duitsland is veel belangstelling getoond voor de onthullingen in het PAX-onderzoek The Dark Side of Coal, onder meer door regeringspartij SPD. Duitsland is een nog veel grotere afnemer van steenkool van Drummond en Prodeco. De moederbedrijven van E.ON en Essent zijn bovendien Duits. Het is dan ook van groot belang dat ook Duitse energiebedrijven Drummond en Prodeco gaan oproepen zich in te zetten voor genoegdoening van de slachtoffers. Deze week is PAX in Berlijn voor gesprekken met parlementariërs, media en ngo's.

Policy brief: Een actieplan voor genoegdoening in de steenkoolketen

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.